Moterapi, Psykoterapeut

Velkommen til Moterapi

 

Exam. psykoterapeut og cand.pæd.psyk. Mo Elisabeth Hansen (født 1981) har praksis på Islands Brygge.

Jeg tilbyder nærværende og omsorgsfuld terapi til enkeltpersoner, par, familier og unge.

Du/I kan hos mig bl.a. få hjælp til at forstå og bearbejde svære følelser, handlinger og hændelser, til at bryde fastlåste handlemønstre eller komme ud af modløshed, ensomhed eller magtesløshed.

Hos mig vil du få et frirum, hvor der vil være fuldt fokus på DIG og det der optager dig! Du vil blive mødt, præcis som du er og med al din “bagage”. Gennem vores samtaler vil du forstå dig selv bedre og få en oplevelse af, at tingene falder på plads.
Målet med den terapeutiske samtale er at skabe øget klarhed og opmærksomhed på dine behov. Sammen finder vi frem til de ændringer, der kan gøre den forskel, du har brug for i dit liv.

– Mo Elisabeth Hansen

Moterapi, Psykoterapeut

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutforening. Psykoterapeut MPF er en beskyttet titel. Et medlemskab af Dansk Psykoterapeutforening er et kvalitetsstempel for veluddannede og erfarne psykoterapeuter.

10 grunde til at vælge psykoterapi hos mig:

  • Du vil altid blive mødt med empati, respekt og indlevelse, når du har samtaler med mig
  • Du vil få hjælp til at få øje på det, du ikke selv kan se
  • Du vil indgå i en tryg og tillidsfuld relation med en, der ikke er en del af i dit privatliv
  • Du vil få engageret og kvalificeret modspil
  • Du har lyst til at kigge på, og eventuelt ændre, uhensigtsmæssige mønstre
  • Du har lyst til at undersøge, hvem du egentlig er, og hvilke ressourcer du har til rådighed
  • Du har brug for at få bearbejdet smertefulde oplevelser, følelser eller tanker
  • Du har lyst til at få mere lederskab over dit liv
  • Du oplever en ubalance mellem det, du tænker, og det, du føler
  • Du har lyst til forandring i dit liv, men ved ikke hvordan, du skal opnå dette

Hvordan arbejder jeg?

Jeg arbejder ud fra et humanistisk og eksistentielt værdigrundlag/menneskesyn.
Jeg tager udgangspunkt i oplevelsesorienteret psykoterapi, som omfatter følgende terapiformer:

• Eksistentiel psykoterapi
• Gestaltterapi
• Psykodynamisk teori
• Dialektisk perspektiv

Det betyder, at jeg ser alle mennesker som unikke og værdifulde. At alle mennesker har et udviklingspotentiale, og at livets mening er at realisere dette potentiale.
Grundlæggende tror jeg på:
1) at du gør det bedste, du kan
2) at du selv er ekspert i, hvem du er, og hvad du føler
3) at du har iboende ressourcer til forandring, og at forandring altid er muligt.

Jeg har desuden taget en efteruddannelse i emotionsfokuseret parterapi, som er en forskningsbaseret metode. Metoden er yderst effektiv og omkring 90 % af alle par som gør brug af EFT parterapi, oplever markante positive forbedringer i parforholdet.

Selve terapien

I de terapeutiske sessioner tager jeg udgangspunkt i nu’et og i relationen mellem os. Jeg respekterer, at det, du oplever, er det, der er sandt for dig.
Du bestemmer selvfølgelig selv, hvad du vil arbejde med i terapien, men jeg kan komme med forslag.
Jeg stiller ikke diagnoser, jeg forholder mig, til det du vælger at dele med mig og ud fra det, vil jeg lytte til dig, spejle dig og ærligt fortælle dig, hvad jeg ser og mærker.
Jeg vil arbejde med “hele” dig. Det vil sige, at jeg vil arbejde med både dine tanker, følelser, sansninger og kropslige reaktioner.

Jeg har som terapeut lederskabet i samtalerne og hovedansvaret for stemningen.
Vores samtaler foregår dog ligeværdigt, forstået på den måde, at samtalen opfattes som en samtale mellem medmennesker, et subjekt-subjekt-forhold, hvor terapeuten ikke bare er ekspert, og klienten ikke bare er en genstand for analyse.
Grundlaget for virksom terapi er for mig at skabe en god og tillidsfuld kontakt. Atmosfæren er altså anerkendende, forstået som nærværende, åben og accepterende.
Jeg tror på en personlig (ikke privat) relation i terapi.

Jeg har selvfølgelig tavshedspligt.

Terapiens varighed

Alle terapiforløb er forskellige og det er derfor svært at sige, hvor lang tid et typisk forløb vil strække sig over. Terapiens varighed kan bl.a. afhænge af, hvor dybt du involverer dig i processen, hvor hurtigt der opstår tillid og kemi imellem os, hvor åben du er overfor nye tiltag, hvor dybtgående processer du ønsker at forandre i dit liv, og hvordan du arbejder med dig selv imellem sessionerne.

Er det for besværligt for dig at komme ud til min klinik – tilbyder jeg også at tage ud til dig.