Moterapi

Forældre-/familiesamtaler

Forældre-/familiesamtaler

Psykisk eller fysik sygdom, sorg, skilsmisse, kriser eller voldsomme konflikter er noget som på et tidspunkt finder sted i mange familier.

Når svære ting rammer ens familie, kan det være så smertefuldt, angstprovokerende eller hårdt, at det kan kræve hjælp at få talt om det. Derfor kan det være afgørende, at I får sat ord på det, der bekymrer, stresser eller smerter jer sammen med jeres børn.

Det børn ikke ved, får de ofte skabt deres egen virkelighed omkring. Det gør næsten altid forståelsen, kontakten og tilliden mellem børn og deres forældre bedre, når der er taget hul på alt det svære.

Sådan foregår terapisessionerne

Efter vi har talt sammen første gang og jeg har fået indblik i, hvordan jeres families nuværende situation ser ud, kommer jeg med mit forslag til, hvordan vi skal arbejde videre herfra, jeg vil komme med min vurdering på, hvordan det vil være den bedste og mest hensigtsmæssige måde at inddrage børnene på.​

Ved den første session med jer forældre kan I opleve, at jeg ønsker at få indblik i situationen her og nu. Jeg kan f.eks. spørge ind til, hvordan I som forældre/dele-/stedforældre har det med hinanden? Og med eventuelle eks-partnere. Jeg vil også spørge ind til, hvordan I har det med jeres børn og jeres eventuelle dele/stedbørn. Det er også her, vi skal tale om, hvordan de konflikter/problemer/lidelser der er i familien, påvirker jer både som enkeltpersoner, i jeres parforhold og hvordan det påvirker børnene.

Vi skal selvfølgelig også tale om, hvad det er for jer, der gør det svært at tale om problematikkerne – Er der måske højt konfliktniveau, ting man ikke taler om, ting man taler for meget om, ting nogen i familien ved men andre ikke ved osv. Det er ved denne samtale, at vi sammen beslutter os for, om der skal tales med børnene og i så fald hvornår og hvordan…​Hvis vi finder frem til at en familiesamtale med børnene giver mening, bruger jeg god tid på at tale med jer forældre om, hvordan en sådan familiesamtale vil foregå – med udgangspunkt i alt det vi har talt om på første (og evt. anden samtale).

​Når jeres børn skal med til en samtale, kan det være hensigtsmæssigt at mødes hjemme hos jer. Det er noget vi har aftalt under forældresamtalen. Uanset hvad, er det vigtigt, at der er en afslappet stemning, hvilket jeg hovedsageligt er ansvarlig for at få skabt.

I familiesamtalerne er det enten jer som forældre eller mig, som terapeut, der taler mest i starten. Fokus er at børnene får det af vide, som de har brug for.Jeg hjælper jer forældre med samtalen, og vi finder sammen ud af, hvor meget I ønsker selv at sige og hvor meget I ønsker jeg skal “tage over”.

 

I disse samtaler er det aldrig børnene der skal skal svare på en masse spørgsmål. Børnene skal kun tale, hvis de får lyst til det.Jeg har rigtig god erfaring med, at når vi får talt om det svære, som er den virkelighed I som familie er i, vil der opstå en følelse af lettelse, forståelse, tillid og forløsning hos hele familien.

Min måde at gribe disse samtaler an på, er i den grad inspireret af siden snakomdet.dk samt bogen “hvad børn ikke ved, har de ondt af.” Her kan I få viden og inspiration.

Her kan du se mine priser for både familie- og forældresamtaler.