Hvorfor parterapi?

Parterapi kan hjælpe jer med de vanskeligheder, der opstår i et parforhold. Tit kan parterapi tydeliggøre, hvad jeres problemer i virkeligheden drejer sig om.

Konflikter, manglende nærvær eller misforståelser i et parforhold slider på både energien og kærligheden. Hvis det menneske, der står dig nærmest, også er den person, der gør dig mest ulykkelig, kan det være svært at huske på og mærke, hvad det var, der bragte jer sammen.

Vælger I at gå i parterapi, vil I få nogle redskaber og metoder, som I både kan bruge til at løse jeres aktuelle problemer med, men som I også kan drage stor nytte af i jeres videre liv sammen.

Det, at I sammen med en tredjepart, der ikke kender jer, tager jeres vanskeligheder alvorligt, taler højt om dem og står ved dem, vil gøre, at I kommer til at se jeres samliv og relation anderledes.

I vil komme til at arbejde med jer selv – jer selv hver for sig og jer selv sammen – med jeres forskellige måde at udtrykke og mærke kærlighed på, jeres forskellige behov og følelser. Jeg ser ofte, at der i terapien kan drages paralleller til tidligere forhold og dynamikken mellem forældrene i barndommen.

Hvordan foregår parterapi?

Den første parsamtale vil primært have til formål, at få beskrevet og italesat problemerne og hvad parterne hver især oplever kan være årsagen dertil. Her vil det også være godt at få afklaret, hvad der fremadrettet skal arbejdes med. Hvad hver af parterne har af ønsker og forventninger til forløbet.

Det er vigtigt, at begge parter oplever en god kemi og tillid i forhold til mig.
Jeg kan godt finde på at bruge hjemmeopgaver i forløbet.

Det kan eksempelvis være kommunikationsøvelser, øvelser med henblik på at afhjælpe seksuelle problemer, metoder til at genvinde romantikken eller skriveøvelser, hvor man hver især reflekterer over sit eget “kærlighedssprog” eller egen erfaring med kærlighed i opvæksten.

Et forløb vil typisk vare op til 5-10 gange.

 

Parterapi kan være noget for jer, hvis I ønsker at arbejde med en eller flere af flg. problematikker:

Vil I høre mere eller booke en tid, er I velkommen til at give mig et kald på tlf. 61 27 17 07.

Parterapi hos psykoterapeut i københavn

I denne video fortæller jeg lidt om, hvordan parterapi kan være med til at hjælpe jeres forhold tilbage på rette spor.