Moterapi

Parterapi i forbindelse med skilsmisse

Parterapi i forbindelse med skilsmisse

Jeg tilbyder skilsmisse terapi til samlevere og ægtepar.

Skilsmisse terapi henvender sig til både jer, som overvejer skilsmisse, til jer, der er i gang med en skilsmisse, eller til jer som allerede er blevet skilt, men har brug for at få skilsmissen ”landet”. 

Skilsmisse terapi kan både have fokus på, at I nu skal igennem en proces, hvor I går hver til sit på en ordentlig måde, eller på at skabe rammer så det bliver lettere for jer at genoverveje forholdet. 

Jeg har arbejdet med en del klienter, ang. det at skilles/bryde op. Min faglige viden om skilsmisse er stor og mine børns far og jeg gik fra hinanden efter 12 års samliv i 2015. Jeg har derfor kendskab til de fleste aspekter af det at blive skilt.

Fra egen erfaring ved jeg, at det kan lade sig gøre at komme igennem skilsmissen fra ens børns anden forælder på en ordentlig måde. Jeg ved, at det er muligt at blive glad og få et godt liv også efter en skilsmisse.

Overvejer du/I skilsmisse?

Går I begge eller en af jer og overvejer skilsmisse, kan et parterapi forløb hjælpe og støtte jer med at få talt ud om tingene i en ordentlig tone, få skilt tingene ad og få skabt rammer for ærlige snakke.

Jeg vil som terapeut fungere som både ordstyrer og konfliktmægler, så de svære samtaler vil blive så konstruktive, åbne og ærlige som muligt. 

Jeg vil spejle jer i det, I siger og give jer redskaber til at tale sammen og forstå hinanden. Så I oprigtigt kan høre, hvad den anden siger. 

På den ene side kan et parterapi forløb være en hjælp til at genskabe jeres fortrolighed, tillid, nærhed og kærlighed igen. 

Det vil selvfølgelig altid være hårdt arbejde, når man skal arbejde med sit parforhold. Det kræver en høj grad af vilje, åbenhed og mod, men det kan til gengæld medføre, at I ikke får smidt noget væk, som måske kunne blive rigtig dejligt igen.

Min erfaring er, at parterapi kan medvirke til, at det bliver nemmere at skilles uden at være uvenner, og at parterapi kan være den proces, der får fjernet den sidste tvivl, om forholdet skulle have flere chancer eller stoppe. 

Hvis I har været i en proces, hvor I har overvejet skilsmisse, men fundet ud af, at I alligevel vil give forholdet en chance mere, kan jeg også anbefale, at I starter i et parterapi forløb.

Som parterapeut kan jeg være med til at ”holde jer i ørerne” og bevidstgøre jer om, hvordan I ikke falder tilbage i de gamle destruktive mønstre. 

I den proces synes jeg, det er mest givtigt, at I kommer hos mig enten hver eller hver anden uge.

Jeg anbefaler at I, når I er hjemme, ikke taler om, hvorvidt I skal gå fra hinanden eller ej. Det kan være konstruktivt at prøve at lade skænderier og uoverensstemmelser ligge i jeres hverdag og i stedet nøjes med at tale om de svære ting eller bruddet, når I kommer til parterapi.

Det kan være en måde at bryde en rutine, der er gået i hårdknude og derved få skabt plads til andet end spørgsmålet om, I skal skilles eller ej.

Først efter de to måneder er gået, tager vi sammen fat på spørgsmålet om, hvorvidt I stadig ønsker at blive skilt, eller om I er kommet ind i en forandringsproces, som gør, at I har fundet lyst og engagement til at arbejde videre med forholdet.

Når man skal beslutte sig endeligt for, om man vil gå fra hinanden, er det vigtigt at tage sig den tid og overvejelse, som det nu tager. 

Vi er i gang med skilsmisse

Nogle gange må man give op på at redde sit parforhold. Nogle gange giver det ikke mere mening at blive sammen.

Måske I er vokset fra hinanden, så jeres drømme og ønsker ikke længere er de samme. Måske en af jer har været utro, måske en af jer ikke elsker den anden mere. Måske de sidste mange år har været for opslidende og hårde, og nu orker ingen af jer at prøve at genfinde kærligheden igen. 

Når man står midt i en skilsmisse og følelserne koger, kan det være let at miste overblikket og mærke, hvad man egentlig føler.

 

Det er efterhånden blevet helt normalt, at man i en skilsmisse opsøger en neutral 3. part, der kan bistå, at I kommer bedst muligt igennem skilsmisse processen.

Det vil nok altid være svært, hårdt og opslidende at gå igennem en skilsmisse, men det behøver ikke at være verdens undergang at blive skilt.

Ofte vil man kende nogen, der selv har prøvet at blive skilt. Men hver skilsmisse er forskellig og hvad der var godt for det ene forhold, er ikke altid godt for det andet.

”Du skal bare videre”, ”tænk på børnene”, ”se fremad”, ”prøv at finde en ny partner” osv. vil være nogle af de råd, man kan rende ind i. Men hvordan man helt konkret og i praksis ”kommer videre” eller ”prioriterer børnenes ve og vel først” kan være svært at gennemskue. Specielt når man selv er et stort kaos over de mange følelser og nye tiltag, men det er her skilsmisse terapi kan hjælpe jer!

De svære følelser I skal igennem under skilsmissen, kan ikke undgå at påvirke børnene. Det er derfor, det er vigtigt, at I får sluttet fred og kommer igennem bruddet på den bedste måde. Vi må altid huske på, at de største tabere ved en skilsmisse, er børnene!

For at skåne børnene, er det vigtigt, at man forsøger at få skilsmissen til at foregå så ordentligt som muligt.

  • Hvornår skal børnene informeres?
  • Hvordan skal børnene inddrages?
  •  Hvordan takler vi børnenes reaktioner?
  • Hvornår er de for små til at forstå?

Vi ønsker hjælp til at ”lande” vores skilsmisse

Det er mindre ”normalt” at gå i terapi efter sin skilsmisse, end før og under. Men i mine øjne kan det være mindst ligeså vigtigt. 

Ofte kommer det bag på de nyskilte, hvor utroligt vanskeligt det kan være, at skulle takle den store udfordring det er at skulle samarbejde med sin eks.
Nogle opfatter det ligefrem klaustrofobisk, at ens tidligere partner skal udgøre en fremadrettet og mangeårig samarbejdspartner.

Selvom skilsmissen har været nogenlunde stille og rolig, kan der godt være en uforsagt konflikt mellem forældrene. Børn opfanger ofte sådanne stemninger og nonverbale signaler.   

Børnene får brug for at I begge støtter dem i deres sorg, når I skal skilles. Det kan være krævende, når du selv er i sorg over bruddet.
Det er fint at lade børnene vide, at du er ked af det. Alt andet ville være unaturligt. Men det er vigtigt at børnene mærker, at du stadig er en klippe i deres liv. 

Der er ikke mange lykkelige skilsmisser, men det er muligt at blive skilt på den mindst ulykkelige måde.
Det lykkes for mange at få et godt forhold til deres eks og at få samarbejdet til at fungere. Det kan tage tid. Og det kan være nødvendigt med kompromisser og turde give slip på kontrollen.

Men det ér muligt for dig at komme videre OG få det fint og godt igen efter skilsmissen.
Du vil nok være blevet nogle smertefulde oplevelser rigere, men det kan netop være sådanne steder i livet, at man også virkelig udvikler sig. At man bliver stærkere og klogere. 

Andre eksempler på hvad skilsmisse terapi kan støtte jer i:

  • At få talt om og afklaret det praktiske 
  • At få bearbejdet bruddet
  • At få råd og vejledning i hvordan I kan være mest støttende overfor børnene
  • At tale om usikkerheden i at skulle skabe en ny måde at være familie på
  • At få hjælp til kommunikationen, til at bevare roen og overblikket og til at lytte til hinanden

Læs mere om min baggrund som terapeut lige her. Jeg er bl.a. uddannet på bl.a. Danmarks Pædagogiske Universitet og Dansk Familieterapeutisk Institut.