Moterapi

Workshop for pårørende til PTSD

Workshop for pårørende til PTSD

Workshop for pårørende til PTSD Workshoppen er til dig, der er pårørende til et menneske med posttraumatisk stresssyndrom (kompleks PTSD). Den er lavet til dig, der oplever, at det er svært at hjælpe en, der lider af PTSD, og som pårørende oplever at være frustreret, drænet og forvirret.

Derfor kan en workshop være en hjælp for de pårørende til PTSD<
 • Workshoppen kan være med til at forebygge, at du som pårørende selv brænder ud eller opgiver at kunne forstå og/eller leve sammen med en PTSD-ramt.
 • Som kursist på workshoppen vil du opleve at forstå den PTSD-ramte langt bedre efter kurset.
 • Du vil også få en masse konkret viden, angående hvordan du kan passe på dig selv sammen med den PTSD-ramte.
 • Som pårørende er det nemlig utroligt vigtigt, at du også husker at få passet på dig selv.
 • På kurset vil du høre andre i samme situation dele deres frustrationer og spørgsmål, du vil desuden have mig som professionel med erfaring indenfor området til at støtte dig og guide dig igennem hele forløbet.

Når man er ramt af PTSD, vil man ofte ubevidst søge at undvige besværlige situationer, derfor er der mange PTSD ramte, der ikke søger hjælp eller behandling.
Heldigvis er det aldrig for sent for dem at få hjælp og støtte, men som pårørende vil du ofte have set alle tegnene og lidelserne tidligere og mere klart end den PTSD-ramte selv.

Som pårørende til PTSD ramt kan det nogle gange være lettere selv at starte med at række ud efter hjælp og støtte. Du vil opleve, hvor befriende det kan føles at dele sin oplevelse om PTSD med andre ligesindede.

Workshoppen giver dig ny forståelse, mere viden og konkrete redskaber, så du bliver bedre til at takle de problemer og udfordringer, der som pårørende kan følge med: Udbrændthed, frustration, utryghed, manglende håb etc.

Som pårørende har du en meget vigtig rolle i forhold til at støtte den PTSD-ramte i at skabe et liv, hvor traumet, stressen og eftervirkningerne ikke sætter hele dagsordenen. Forskning viser nemlig, at det IKKE er medicinsk behandling men netop gode relationer, der har den største effekt i at reducere den PTSD-ramtes symptomer.

Når den pårørende bevarer roen, er nærværende, omsorgsfuld og forstående overfor den PTSD-ramtes situation, er han/hun nemlig med til at hele den PTSD-ramtes nervesystem.

 • at blive bedre til at give slip på at føle dig skyldig eller, at føle at det er nødvendigt, at du ved alt. (Husk ingen sidder med alle svarene, som pårørende er det ganske normalt at føle sig hjælpeløs)
 • at få et bedre selv-fokus, hvor du oplever, det bliver lettere at tage tid til at være dig selv. (Husk at også du har brug for at samle tankerne og lade op)
 • at blive bedre til at takle den PTSD-ramtes vrede og lære at blive bedre til ikke at dømme den PTSD-ramte.
 • at dig og den PTSD-ramte bliver bedre til at sætte ord på jeres følelser, f.eks. når bølgerne går højt: ”Jeg kan se du bliver vred nu, kan du mærke hvad der er inde under vreden…?”
 • at blive bedre til at bruge timeout i jeres diskussioner
 • at blive bedre til at fokusere på og se de positive ting i jeres relation og udvikling, så du ikke lader bekymringerne og stressen fylde det hele.
 • at blive en bedre lytter, hvor du undlader at diskutere og afbryde. (Husk at det kan være godt at gentage, hvad du hører blev sagt, så du er sikker på, at du har forstået, hvad der blev sagt)
 • at få mere viden om PTSD, så din forståelse ang. hvordan PTSD påvirker mennesker, bliver større, og din evne til at handle hensigtsmæssigt blive bedre.

Pris og underviser

Workshoppen varer 2 gange 3 timer.
Prisen er 1500 kr.

Underviseren er uddannet cand.pæd.pæd.psyk. og psykoterapeut og har desuden selv erfaring med at bo sammen med en, som lider af PTSD.

Ønsker du at få mere at vide om workshoppen kontakt underviser Mo Elisabeth Hansen på: [email protected] eller 61271707