Moterapi

Behandling af PTSD

Behandling af PTSD

Lider du af PTSD, er det vigtigt, at du får behandling. Med behandling af PTSD er det muligt langsomt og sikkert at komme ovenpå igen.

Vi vil i fællesskab tage behandlingen i det tempo, du er tryg med og sammen finde ud af, hvad du kan gøre mellem vores konsultationer for at få det bedre.

Både her og nu og på lang sigt.

Med behandlingen hjælper jeg dig med:

  • at lære at mærke efter i din egen krop og stole på dine kropsoplevelser igen
  • at få mere ro og balance i sindet igen
  • at finde dine ressourcer frem og få overskud igen

Har du nogle spørgsmål eller bare brug for en kort snak, kan du sende mig en besked lige her eller ringe til mig på tlf. 61 27 17 07.

Udviser du symptomer på PTSD, bør du søge hjælp tidligt, da tilstanden uden en effektiv behandlingsindsats kan udvikle sig til kronisk PTSD.

Hvis PTSD’en får lov til at udvikle sig over år, kan det føre til en permanent personlighedsforandring, der bl.a. kan medføre sociale vanskeligheder eller isolation.

Du er velkommen til at kontakte mig, for at bestille en tid eller høre mere om behandling for PTSD.

I min terapi for PTSD vil fokus være på tre elementer:
1) Vi bliver klogere på dine kropsoplevelser og -fornemmelser
Det første element i PTSD-terapien hos mig, handler om at vi bliver klogere på dine kropsoplevelser og kropsfornemmelser.
Det gør det fordi, traumatiske oplevelser ikke huskes som noget, der kan genfortælles, men mere genopleves som kropslige erindringer, der ligner dem, man oplevede, mens hændelsen fandt sted.

Sagt på en anden måde så virker det til, det er svært at sætte ord på de visuelle, kropslige og følelsesmæssige elementer af traumet, der har sat sig fast i erindringen.
Kroppen kan reagere på lugt, lyd, berøring eller smag, og selvom disse indtryk ikke nødvendigvis har direkte forbindelse til det oprindelige traume, kan de udløse genoplevelsesreaktioner, som igen kan trigge angst og kroppens alarmberedskab.

Denne manglende kontrol af kroppen som pejlingsredskab kan forvirre i sådan en grad, at man kan give op på at bruge kroppens reaktion som en guide.

I min behandling af PTSD er et af målene netop, at du igen begynder at kunne stole på egne kropsfornemmelser, at du tør åbne op for at mærke din krop igen.

Vi vil sammen træne, at du lægger mærke til, hvornår du føler dig ophidset, beroliget, på vagt og så videre. Hvordan føles disse signaler og reaktioner i kroppen? Hvad var det, der gjorde, at din krop kom op eller ned i gear?

Vi arbejder med traumer der sidder i kroppen

En måde at bearbejde traumerne på er ved at tillade kroppen, at den gennemgår de reaktioner, som ikke blev udlevet under hændelsen.

Det kan vi f.eks. gøre ved, at jeg hjælper dig med at blive bedre til at forstå reaktionerne i dit nervesystem. Nervesystemet hænger sammen med dine ”ur-reaktioner”, som hovedsageligt er de mekanismer, der kaldes flugt, kamp og frys.

Når din krop og bevidsthed gennemgår disse mekanismer i trygge rammer, bliver hændelsen og traumet mere en del af dig og vil på den måde komme til at fylde mindre i din bevidsthed.

Fokus på dine kropsfornemmelser vil være gennemgående i terapien, som noget vi vender tilbage til, hver gang vi taler sammen om enten ting, der bekymrer/foruroliger dig, eller om ting, der beroliger dig.

Din kropslige opmærksomhed vil gennem forløbet blive trænet og styrket.

Det andet element i den PTSD-terapi jeg udfører, handler om dine tanker og følelser, som naturligvis også er en del af bearbejdningen af dine traumer.

I et psykoterapeutisk behandlingsforløb for PTSD, er det vigtigt, at behandlingen foretages meget forsigtigt, så traumet ikke blot genopleves uden en mere dybdegående følelsesmæssig forløsning. Det er derfor nødvendigt, at behandlingen udføres i et langsomt tempo.

Det er også vigtigt, at jeg som terapeut lytter til den meningsløshed, der kan indgå i historien, uden for enhver pris at fokusere på ”det positive”.

På samme måde skal jeg som terapeut også være opmærksom på, at når man er ramt af PTSD, kan man opleve sin tilstand og erfaring, som noget der nærmest kan smitte, hvorfor det kan være svært og skamfuldt for den traumatiserede at dele sine oplevelser og følelser.

I terapien skal vi også arbejde med, hvad der er udenfor din egen kontrol og hvad du selv har kontrol over at kunne ændre.

Du får sat ord på dine følelser

Mange PTSD-ramte bruger oceaner af energi på at tænke over, hvordan traumet kunne være forhindret eller hvorfor det skete: Denne ”kredsen-i -ring” over noget, der er uden for ens kontrol, kan være medvirkende til at forhindre den traumatiserede i at affinde sig med den voldsomme oplevelse.

Et af hovedformålene i PTSD-terapien er, at du gradvist opnår en øget ro og balance i dine tanker og følelser. Er du ramt af PTSD, kan dine følelser være meget skiftende og føles voldsomme.

Et eksempel på den følelsesmæssige ubalance kan være, at du på den ene side måske oplever at blive fyldt af intense følelser som raseri, had og vrede i en ukontrollerbar form, og på den anden side kan du måske opleve, at være i en boble af afskårethed og følelsesmæssig bedøvethed, hvor du ikke kan mærke dine følelser.

En anden ubalance eller uro man som traumatiseret kan blive fanget i, handler om ens selvbevidsthed og tanker om andre.

Der er nemlig en stor sandsynlighed for, at PTSD-ramte vil opfatte verden som et utrygt og uforudsigeligt sted, og derfor vil få en følelse af, at de selv er skadede, hjælpeløse og svage.

Det er derfor særligt vigtigt, at vi i terapien sætter ord på og tydeliggør disse negative selvbilleder.

 

Det tredje element i terapien er et fokus på dine ressourcer. Dine ressourcer er de holdepunkter, der kan give dig overskud til at bearbejde dine traumatiske oplevelser.

Dine egne (glemte) ressourcer kan være med til at hjælpe dig med at genfinde dine tidligere færdigheder og måske endda også nye.

Vi vil tage behandlingen af PTSD i det tempo, du kan overskue og inddrager først øvelser, når du føler dig tryg ved det. Sammen finder vi ud af, hvad du kan gøre mellem konsultationerne, for at få det bedre – både her og nu og på lang sigt.

En hjemmeøvelse kunne handle om at udfordre din undgåelsesadfærd, hvor du med små skridt skal prøve at nærme dig nogle af de elementer, der ellers har mindet dig om traumet.

Undgåelsesadfærden har måske kortsigtet effekt, der kan minde om beskyttelse af dig, men i længden begrænses dit hverdagsliv og sociale liv betydeligt.

Ved langsomt og gradvist at udfordre eksempelvis undgåelsesadfærden, kan du skånsomt hjælpes til at (gen)opdage, at andre mennesker netop kan have en healende og beskyttende virkning ovenpå en traumatisk oplevelse.

Hvad er PTSD? Årsager og symptomer

PTSD står for posttraumatisk stressforstyrrelse (ofte benævnes det belastningsreaktion på dansk).

Belastningsreaktionen opstår som en forsinket stressreaktion, efter man har været udsat for en traumatisk oplevelse eller voldsom psykisk belastning. Stressreaktionen gør, at man konstant lever med et uforholdsmæssigt højt stressniveau eller alarmberedskab.

PTSD-diagnosen adskiller sig fra alle andre psykiske lidelser, da den opstår på grund af en udefrakommende hændelse. Omkring hver tredje, der oplever en traumatisk begivenhed, udvikler PTSD. Man kan altså godt have et traume uden at have PTSD, men man kan ikke få PTSD, uden at have oplevet et traume.

Der er ikke nogen enkel forklaring på, hvorfor det ikke er alle, der får PTSD, den eneste anerkendte antagelse er, at jo alvorligere traumet er, og jo flere gentagne traumer en person udsættes for, desto større er risikoen for at få PTSD.

PTSD kan ramme alle. Børn, unge, voksne, gamle. PTSD opstår nemlig ikke kun hos hjemvendte, traumatiserede soldater, PTSD kan også opstå efter andre typer af traumatiserende begivenheder, såsom voldtægt, seksuelt misbrug, partnervold, trusler, ulykker osv. også hvis man ”kun” har været vidne til begivenheden.

Det er forskelligt fra person til person, hvilke symptomer man får af sin PTSD. Nogle udvikler såkaldte genoplevelsesfænomener, hvor traumet genopleves visuelt og sansemæssigt som flashback eller mareridt på en ufrivillig, tvangspræget måde. Andre udvikler en undgåelsesadfærd, hvor man permanent undgår alle former for indtryk som kan trigge de traumerelaterede følelser.

Andre igen befinder sig i en hyperarousal vagtsomhed eller spændingstilstand, hvor både kroppen og psyken er i konstant alarmberedskab, da man hele tiden føler, at man er i fare.

Næsten alle med PTSD udvikler en psykisk overfølsomhed, hvor angstniveauet er højt, man er mere irritabel, bliver let forskrækket, vred eller aggressiv, har svært ved at koncentrere sig og huske og sover dårligt.

Mange beskriver en fornemmelse af følelsesløshed eller at de er følelses- og handlingsmæssigt lammet, at de oplever manglende glæde ved ting, de ellers har fundet nydelse ved og oplever afstand til andre mennesker. PTSD får ofte konsekvenser for de nære relationer og evnen til at fungere som forælder.

For nogle PTSD-ramte fremkommer der også en række fysiske symptomer såsom muskelsmerter eller hovedpine.

Der er desuden en del følgesygdomme såsom rygproblemer, astma, migræne, diabetes og kræft i forhold til befolkningen som helhed.

Der er også en langt større hyppighed af misbrug, hvilket formentlig hænger sammen med forsøg på selvmedicinering for PTSD-symptomerne.

I videoen kan du se mig fortælle lidt om, hvordan jeg arbejder med behandling af PTSD.

Vil du vide mere om behandling af PTSD?

Vil du vide mere om behandling af PTSD, og hvordan terapien fungerer, så send en uforpligtende besked til mig i kontaktformularen eller ring på tlf.  61 27 17 07.

Du kan også læse om min tilgang til angst terapistress terapi eller vrede terapi

Læs mere om min baggrund her. Jeg er bl.a. medlem af Dansk Psykoterapeutforening