Mo Elisabeth Hansen

Sideløbende med, at jeg har uddannet mig til par/familie- og psykoterapeut og cand.pæd.pæd.psyk., har jeg haft egen psykoterapeutisk praksis på Islands Brygge. Her har jeg både haft enkeltpersoner, par, unge og familier i terapi.

Jeg er medlem af Dansk Psykoterapeutisk Forening. Psykoterapeut MPF er en beskyttet titel. Et medlemskab af Dansk Psykoterapeutforening er et kvalitetsstempel for veluddannede og erfarne psykoterapeuter.

Mit speciale indenfor pædagogisk psykologi er en undersøgelse og kritik af evidensbaseret familiebehandling, som er den type familiebehandling, de fleste kommuner i Danmark vælger at benytte. Mit arbejde med specialet gav mig grundig indsigt i, hvordan det offentliges tilgang er til familier i vanskelige problemstillinger. Den evidensbaserede behandlingsform er på mange måder i modstrid med den tilgang, man arbejder ud fra på Danmarks Familieterapeutiske Institut, hvor jeg har læst til psykoterapeut. Jeg har derfor en bred erfaring og teroretisk indsigt i forskelige måder at arbejde med familiebehandling på.

Oprindelig er jeg udannet folkeskolelærer. En del af min tid i skolevæsenet arbejdede jeg med børn/unge, der blev karakteriseret som introverte og havde problematikker som angst, selvskade, OCD, isolation, misbrug og lignende. Senere fordybede jeg mig i relationsarbejde med unge og voksne med udadreagerende adfærd, dårlig impulsstyring, misbrug, ADHD, PTSD, OCD, banderelationer etc.

I en årrække var jeg desuden en af drivkrafterne i et Røde Kors-projekt for børn af fængslede. Her stod jeg for børnegruppesamtalerne og den individuelle rådgivning af mødrene/familierne, desuden fungerede jeg som konsulent ved skolebesøg eller talerør hos socialrådgivere for familierne.

Personligt:

Jeg er født i 1981. Jeg bor sammen med min kæreste og tre af vores sammenbragte børn.

Uddannelsesbaggrund

Kurser

 • Kursus i EFT-parterapi for par med traumer/højreaktiv adfærd
 • Psykoterapi på et tilknytningsteoretisk grundlag grundlag 1 og 2 ved Inge Holm
 • Somatisk tilknytningsteori – Afholdt af Dansk Psykoterapeutforening
 • Dobbelt belastede unge. Om psykisk sårbare unge og forbrug af rusmidler, Ro på Rusen
 • Unge og Rusmidler – små skridt, der gør en forskel, Ro på Rusen
 • Managing antisocial personality traits, CENAPS
 • Arbejdsmiljøuddannelse, APROPOS
 • Kvalificer underretningen, DSH
 • Den vanskelige samtale, DSH
 • Vold i familien, Københavns Kommune
 • Børn med særlige behov, Blaagaard Seminarium
 • Praktisk musisk tilgang, Blaagaard Seminarium
 • 2 kurser i emotionsfokuseret parterapi, Dansk Psykoterapeutforening

Find mig også på følgende sider:

 • Lovecast.dk – En organisation, der arbejder for at forbedre parforhold og relationer imellem mennesker.
 • Parterapeuter.dk – En frivillig forening med professionelle parterapeuter i Danmark.
 • Emotions-fokus.dk – En platform der både henvender sig til terapeuter og mennesker der søger individuel terapi eller parterapi.
 • DKCEFT.dk – Dansk center for emotionsfokuseret terapi.
 • Gomentor.dk – Online-portal for samtaleterapi, coaching og personlig udvikling.
 • Snakomdet.dk – Et univers til inspiration for flere gode samtaler med børn om virkeligheden.
 • Psychology Today – For all my english speaking clients (link removed because site won’t show in Denmark at the moment).
 • Instagram– Her poster jeg regelmæssigt små billeder med tekst eller videoer.

Jeg har også min egen Youtube kanal, hvor jeg regelmæssigt, udgiver videoer om alle de svære ting i livet, jeg hjælper mine klienter med at komme igennem. Her kan du se et overblik over alle mine videoer.