Moterapi

Profil

Velkommen til min profil

Mit navn er Mo Elisabeth Hansen, jeg er 42 år og uddannet par- og psykoterapeut fra Dansk Familieterapeutisk Institut og cand.pæd.pæd.psyk. fra Danmarks Pædagogiske Universitet.

Jeg har haft egen psykoterapeutiske praksis på Christianshavn igennem de sidste 15 år. Her har jeg både haft enkeltpersoner, par, unge og familier i terapi.

Siden 2018 har jeg helliget mig arbejdet som selvstændig psykoterapeut på fuldtid, Jeg har nu praksis i en klinik på Christianshavn torv. 

I de sidste tre år har jeg fordybet mig i “healing af traumer”. Ofte opdager jeg at det at heale sine traumer er en nødvendighed i mit arbejde med mine klienter,  da det de ønsker at forandre i deres liv ofte kræver en form for indre healing. De steder hvor de ofte oplever ikke at kunne udvikle sig, sidde fast eller blive meget triggede dækker oftest over ubearbejdede traumer. 

Jeg har uddannet mig i IFS metoden, som er er en kraftfuld, transformativ og evidensbaseret psykoterapeutisk metode. Metoden er non-patologiserende og fokuserer i stedet på at udvikle psykisk fleksibilitet og healing. Metoden er ultra effektiv ift. healing og bearbejdning af udviklingstraumer og andre smertefulde oplevelser fra barndomen og voksenlivet.  

Jeg har desuden efteruddannet mig i Emotionsfokuseret Parterapi hos Jette Simon (https://www.dr.dk/drtv/serie/vi-kaemper-for-at-overleve_213527), som er en evidensbaseret, teoretisk velunderbygget og systematisk form for parterapi, der gør den let og overskuelig at formidle og forstå.

 

Parterapi er noget af det jeg brænder mest for og interesserer mig mest for.

Der findes ikke noget bedre, end at se hvordan mine par genfinder hinanden på ny, og oplever at de er blevet stærkere sammen, efter vi har arbejdet os igennem en krise.

Min anden hovedinteresse handler om traumeintegrering.

Jeg har derfor også uddannet mig som Traumeterapeut hos Espen Adlii.

Traumeterapi kan hjælpe dig, der kæmper med ubearbejdede, uforløste traumer.

Jeg oplever ofte, at dér hvor det kan være sværere at skabe forandring hos mine klienter,  ligger der ofte skjulte, overvældende, traumatiske oplevelser og laver uorden i nervesystemet. Det kan føles som at få et helt andet liv, når man får forløst disse traumer.

I 2023 går jeg desuden i gang med at tage Internal Family System uddannelsen, som er ekstrem populær i Amerika, men først kommer til Danmark nu. Denne metode fokuserer på,  at støtte klienten i at få et bedre forhold til sig selv (selvagens). Således at man lærer at kunne håndtere sig selv og sine (forsvars)dele bedre, og efterfølgende vil føle sig mere fleksibel og selvkærlig i sin tilgang til sig selv.   

Jeg får hver uge egenterapi og/eller supervision, som er den bedste møde at sikre, at jeg selv trives og er i kontakt med alle mine egne dele.

Jeg er selvfølgelig medlem af Dansk Psykoterapeutisk Forening. Psykoterapeut MPF er en beskyttet titel. Et medlemskab af Dansk Psykoterapeutforening er et kvalitetsstempel for veluddannede og erfarne psykoterapeuter.

Mit speciale i Pædagogisk Psykologi handlede om evidensbaseret familiebehandling. Jeg er på den ene side stor tilhænger af evidensbaseret terapi, da jeg mener, at det er vigtigt at være meget teoretisk velfunderet i sin praksis som terapeut. Men jeg mener på den anden side også, at teori ikke kan stå alene. Hvorfor jeg tog psykoterapeutuddannelsen, som kræver både egenterapi, erfaring, supervision og gruppedeltagelse.

Oprindelig er jeg udannet folkeskolelærer. En del af min tid som skolelærer, arbejdede jeg på Behandlingsskole, hvor de børn og unge, der var indskrevet, blev karakteriseret som introverte og havde problematikker som angst, selvskade, OCD, isolation, misbrug og lignende. Senere fordybede jeg mig i et mentorprojekt i Københavns Kommune, hvor jeg  arbejdede med unge og voksne med udadreagerende adfærd, dårlig impulsstyring, misbrug, ADHD, PTSD, OCD, banderelationer etc.

Jeg kan se stor mening i at have prøvet at arbejde med meget forskellige typer af mennesker, da jeg også selv oplever at have både introverte og ekstroverte sider og synes at mennesket bliver mere og mere komplekst og interessant, jo mere jeg lærer om os.  

I en årrække var jeg desuden en af drivkrafterne i et Røde Kors-projekt for børn af fængslede. Her stod jeg for børnegruppesamtalerne og den individuelle rådgivning af mødrene/familierne, desuden fungerede jeg som konsulent ved skolebesøg eller talerør hos socialrådgivere for familierne.

 • Jeg er født i 1981.
 • Jeg er gift og bor sammen med min mand og tre af vores sammenbragte børn.
 • Jeg elsker træning, filosofi, natur, musik og selvudvikling.
 • Kursus i EFT-parterapi for par med traumer/højreaktiv adfærd
 • Psykoterapi på et tilknytningsteoretisk grundlag grundlag 1 og 2 ved Inge Holm
 • Somatisk tilknytningsteori – Afholdt af Dansk Psykoterapeutforening
 • Dobbelt belastede unge. Om psykisk sårbare unge og forbrug af rusmidler, Ro på Rusen
 • Unge og Rusmidler – små skridt, der gør en forskel, Ro på Rusen
 • Managing antisocial personality traits, CENAPS
 • Arbejdsmiljøuddannelse, APROPOS
 • Kvalificer underretningen, DSH
 • Den vanskelige samtale, DSH
 • Vold i familien, Københavns Kommune
 • Børn med særlige behov, Blaagaard Seminarium
 • Praktisk musisk tilgang, Blaagaard Seminarium
 • 2 kurser i emotionsfokuseret parterapi, Dansk Psykoterapeutforening
 • Lovecast.dk – En organisation, der arbejder for at forbedre parforhold og relationer imellem mennesker.
 • Parterapeuter.dk – En frivillig forening med professionelle parterapeuter i Danmark.
 • Emotions-fokus.dk – En platform der både henvender sig til terapeuter og mennesker der søger individuel terapi eller parterapi.
 • DKCEFT.dk – Dansk center for emotionsfokuseret terapi.
 • Gomentor.dk – Online-portal for samtaleterapi, coaching og personlig udvikling.
 • Snakomdet.dk – Et univers til inspiration for flere gode samtaler med børn om virkeligheden.
 • Psychologytoday.com/dk – For all my english speaking clients
 • Instagram– Jeg har mange tusinder af følgere på min Instagram, hvor jeg regelmæssigt poster tekster og citater om parforhold, kærestesorg, tilknytning etc.

Jeg har også min egen Youtube kanal, hvor jeg udgiver videoer om diverse psykologiske emner. Her kan du se et overblik over alle mine videoer.