Moterapi

Ensomhed terapi

Ensomhed terapi

Det kan være rigtig svært at tale om ensomhed. Men ensomhed kan ramme ALLE!

Ensomheden rammer ikke på en retfærdig måde. Mange almindelige, gode og kærlige mennesker lider under ensomhed. Også mennesker der har en partner, venner og familie kan lide under ensomhed.

Man kan være ensom af mange grunde
Ensomhed kan være en konsekvens af mange forskellige omstændigheder og kan for eksempel opleves i forbindelse med tab, sorg og savn. Det kan nogen gange være nødvendigt at få hjælp til at gå på opdagelse i, hvad der ligger gemt under ensomhedsfølelsen.

Det er vigtigt, at tage sin ensomhed alvorligt og opsøge hjælp, hvis ikke man selv magter at bryde ensomheden. Ensomhed kan føre til starten på depression. Ensomhed kan også, i følge psykiatrifonden, være kroppens signal om et uopfyldt behov.

Du er altid meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har nogle spørgsmål eller ønsker at komme til en samtale hos mig.

Du kan ringe på 61 27 17 07 eller sende en mail på [email protected]

Dét at være alene kan vælges til, mens ensomhed er en ufrivillig, indre tilstand, som gør ondt!

Terapi for ensomhed hos Moterapi

Første skridt til at få ændret på en følelse, er at acceptere, at den er der.
Hvis du ikke kan acceptere følelsen af ensomhed, men prøver at skubbe den fra dig, kan du ikke få den til at forsvinde. Tværtimod er der en sandsynlighed for, at den vil vokse sig større.

Fortæller din ensomhed dig noget?
Jeg vil hjælpe dig med at turde mærke ensomheden, hvad den gør ved dig og hvad vil den fortælle dig. Måske er der en helt konkret årsag til, at følelsen følger dig. Det kan være betingelser fra din opvækst, oplevelser du har haft igennem livet, eller det kan være sider i dig selv, du har undertrykt. Bare det, at du kender årsagen til, hvorfor du har det, som du har det, kan give lindring og lettelse.

Som udgangspunkt tror jeg på, at alle følelser indeholder kommunikation til sjælen, og det ensomheden prøver at sige til os, er, at der er noget, vi savner eller mangler i vores liv.

Den første ting vi sammen skal afklare i et forløb om din ensomhed, er altså, hvad der har været medvirkende til, at du føler dig ensom. Vi skal se på, hvilke omstændigheder der påvirker din ensomhedsfølelse og hvornår den kommer i spil hos dig.

Herefter skal vi sammen finde ud af, hvordan du kan arbejde med følelsen og dig selv.

Dine tanker om ensomhed

Én måde er at arbejde med at udfordre de tanker, du måtte gøre dig om både dig selv og de relationer du har, som skaber begrænsninger, tristhed, tilbagetrækning, modløshed osv. for dig. – Hvad er det, der skaber ensomheden? Og hvad skal der til for at lindre følelsen?

En anden måde kan være at undersøge din adfærd i forhold til socialt samvær, for at finde ud af i hvilke sammenhænge en adfærdsændring ville kunne hjælpe dig i din sociale kontakt. Vi kan f.eks. arbejde med, at du øver dig i at være social. Hvis du ikke er vant til at være social, kan det virke som et stort skridt at skulle tage kontakt til andre. Men øvelse gør mester, og sammen kan vi sammensætte et forløb, hvor du øver dig og blive bedre til at skabe og bevare kontakt med andre mennesker. Det kan kræve et blidt skub for at turde trodse alle de negative oplevelser, man har haft i social sammenhæng, men så snart du har opnået nogle små succeser, vil du opleve, at din selvtillid vokser og på den måde oparbejde dine sociale kompetencer.

Typiske ensomhedsfølelser er skam og tabu

Vi kan også arbejde med at bearbejde de følelser, der ligger under, eller opstår i forbindelse med, din oplevelse af ensomhed. Ofte er ensomhed lig med ekstremt lavt selvværd, at du har svært ved at elske og anerkende den, du er. Dét i sig selv kan være med til, at du føle dig utilpas rigtig mange steder.

Det er heller ikke ualmindeligt, at opleve en slags skamfølelse, når man føler sig ensom. Ensomhed er en tabufølelse, som vi helst ikke vil identificere os med. Vi har ikke lyst til at være ”sådan en, der er ensom”, for så er man jo forkert og anderledes. Mange skammer sig over at være ensomme, og har rigtig svært ved at tale med andre om det, hvilket kan medvirke endnu mere til at man isolerer sig. Ensomhedens negative spiral er sat i gang og bryder du den ikke, vil du miste tillid til dig selv og dine omgivelser.

Ensomhed er et grundvilkår i livet
Det kan også være, at det giver mest mening at arbejde med dit forhold til ensomhed som et eksistentialistisk grundvilkår. At du skal anerkende og acceptere, at du er ensom, at du er dig.

Ensomhed er et grundvilkår i livet, da vi fødes og dør alene. Men som menneske har vi alle brug for at føle os forbundet med andre. Vi har brug for at spejle os i andre, vi har brug for anerkendelse og vi finder ud af, hvem vi er sammen med andre.

Ensomhedens mange udtryk
Man kan altså arbejde med ensomhed på mange forskellige måder og ensomhed kan have mange forskellige udtryk. Måske du har genkendt noget af din ensomhed her på min side, måske du har lyst til at arbejde med nogle af de punkter, jeg beskriver. Det kan også være at du oplever ensomhed på en anden måde, det vil jeg også meget gerne høre om.

ensomhed
Du vil finde ro, føle dig mindre forkert og være mindre afhængig af andres bekræftelse

Et af målene med min behandling af ensomhed er, at du vil finde mere ro i at være alene.

Når du begynder at trives med dig selv, vil du stå på et stærkt fundament – ”jeg er, som jeg er, og det er ærgerligt for dem, der ikke kan lide det!” På den måde vil du, i takt med at min behandling begynder at rodfæste sig i dig, føle en voksende selvtillid og du vil opleve et mindre behov for at blive bekræftet af andre i, at du er god nok.

Sammen arbejder vi hen imod at du ikke føler dig forkert i forhold til andre og at du kan være alene uden at føle dig ensom.

Du har altid dig, du har en styrke i at være dig, og der en ro i at være sammen med dig!

Hvad er ensomhed?
En undersøgelse foretaget i 2016 viser at omkring 210.000 danskere over 16 år, altid eller ofte føler sig ensomme.

Ensomhed er en af de mest smertefulde følelser, et menneske kan have.

Med ensomhed kommer der ofte andre følelser i spil såsom modløshed, skam, sorg, tristhed, rastløshed osv., ensomheden kan altså kaste en kølig, dæmpende skygge over resten af ens foretagender i livet.

Følelsen af ensomhed opstår, når man oplever, at ens relationer ikke opfylder ens sociale behov og forventninger. Eller hvis man ikke føler sig forbundet med nogen. Ensomhed kan også være, hvis man savner mere nær kontakt eller samvær med dem, man føler sig forbundet med.

At være ensom og at være alene er ikke nødvendigvis det samme

Ensomhed er altså en følelse af at være alene og af at savne nærhed med andre. At være ensom og at være alene er ikke nødvendigvis det samme. Man kan godt være alene og samtidig føle sig tilfreds, ligesom man kan have en stor omgangskreds, men samtidig føle sig ensom. Det er dog oftere, at man føler sig ensom, hvis man har et lille netværk.
Læs mere om min baggrund som terapeut lige her. Jeg er bl.a. uddannet på bl.a. Danmarks Pædagogiske Universitet og Dansk Familieterapeutisk Institut.