Moterapi

Behandling af traume
med IFS-metoden

Behandling af traume med IFS-metoden

Hvornår skal du søge hjælp til behandling af et traume?

Der er store forskelle i menneskers robusthed og reaktionsmønstre, lige såvel som der er i menneskers personlighed, deres forskellige sociale netværks- og støttemuligheder, og også på selve traumets karakter. Men det gælder for alle, at hvis først et traume har sat sig i kroppen, så kan det have alvorlige konsekvenser for både psyken, kroppen, vores ressourcer og vores livskvalitet.

Hvis du har været igennem en eller flere traumatiske oplevelser, kæmper du måske med angstprægede, overvældende følelser, skræmmende minder eller en oplevelse af at skulle være på vagt.

Følelser som du kan mærke stresser dig, hæmmer dig, og som du ønsker at slippe. Det kan også være, du føler dig følelseskold, eller som om verden er uvirkelig for dig eller at du bare ikke kan stole på andre mennesker.

Måske har du et ønske om at prøve at fremskynde en helbredelse af dig selv, fremskynde at du kommer videre, og her kan et behandlingsforløb hos mig være en mulighed.

Det vil altid tage tid at komme sig, når man oplever noget voldsomt. Det vil tage tid, før man føler sig tryg igen, før krop og sjæl slapper af igen. Men uanset om den traumatiske hændelse skete for mange år siden eller i går, kan jeg hjælpe dig med at helbrede dig selv og komme videre.

Når man ikke får bearbejdet chokerende begivenheder, kan der ske det, at kroppen og nervesystemet tror og opfører sig som om, man stadigvæk er i fare. Dette selvom du rationelt og bevidst ved, at det der var ubehageligt og truende, er ovre.

Hvis du igennem længere tid har oplevet at leve med symptomer som panik, fortvivlelse, aggression eller depression, kan det være du er belastet af voldsomme senfølger fra et traume, og måske har fået PTSD. I så fald kan et terapeutisk forløb være hensigtsmæssigt.

Hvordan foregår traumeterapi hos Moterapi?

Måske er du som traumatiseret ikke i stand til at komme dig over den angst, som du fik ved den traumatiske oplevelse, måske bliver du ved med at være overvældet af hændelsen, chokeret og skræmt. Det er bl.a. disse følelser, som jeg i min behandling vil hjælpe dig med at få forløst, så du ikke behøver at være styret af din frygt og kan engagere dig i livet igen.

For at du som traumatiseret skal turde at gå i gang med at bearbejde eller forløse traumet, kræver det, at vi sammen genskaber din følelse af kontrol og sikkerhed.

De fleste der bliver traumatiserede, døjer i høj grad med at føle kontroltab. Den afmagt og hjælpeløshed man som traumatiseret har følt i forbindelse med den traumatiske hændelse, skyder følelsen af sikkerhed fuldstændig i sænk.

For at du som traumatiseret kan opleve en fornyet følelse af tryghed, kræver det, at vi får kontakt med dine ressourcer.

Jeg vil derfor hjælpe dig med at genopbygge dine gode fornemmelser og følelser af styrke, kontrol, sikkerhed, tryghed, støtte m.m. For det er ved kontakten med, og bevidstheden om, dine egne ressourcer, at du vil kunne rumme og håndtere de svære oplevelser og følelser, der er knyttet til chokket.


I den traumeterapi jeg praktiserer, er et af de vigtigste mål også, at du får skabt en forståelse for de reaktioner, som du fik i forbindelse med dit traume.

Forståelse indebærer både, at du får viden om dine traumereaktioner og –udtryk, og at du begynder at falde til ro med/accepterer, den måde du har taklet din traumatiske oplevelse på.

Når man er traumatiseret, kan man nemt komme til at få skyldfølelse over, ikke at kunne styre sine reaktioner, være kommet videre eller i det hele taget være for påvirket af det skete.
Men hos mig er der kun normale reaktioner på unormale hændelser og det er tilladt at føle lige nøjagtig det, du føler.

Det at få bearbejdet uforløste traumer (hvilket kan være nylige såvel som gamle traumer – folk bærer ofte på uforløste traumer helt fra barndommen) vil medføre at hele kroppen og nervesystemet falder til ro. Du vil altså efter et traumeforløb hos mig sandsynligvis opleve en fornyet ro og glæde ved livet, hvor angst, hjertebanken, uro osv. vil være mindsket eller helt forsvundet.

Med et afbalanceret nervesystem vil din generelle modstandskraft overfor stress også øges, hvilket vil gøre dig langt bedre i stand til at tackle hverdagens udfordringer.

På samme led vil det, at du igen kan mærke dine ressourcer og styrke, forny kontakten til dig selv og gøre at du bedre kan være til stede i nuet. Udbyttet af traumeterapi kan altså være stort.

Hvad er et psykisk traume?

Ordet traume betyder sår.
Et traume er et psykisk ”sår”, der er kommet af en ydre påvirkning.
Et psykisk traume kan komme af en akut uventet og chokerende begivenhed såsom f.eks. et trafikuheld eller et overfald. Traumer kan også komme af længerevarende smertefulde belastninger såsom sygdom, skilsmisse, krig, adskillelse fra en tæt relation i barndommen eller seksuelle krænkelser.

Man siger at omkring 20 % af alle psykiske problemer, har rod i traumer og chok fra fortiden.

I nogle tilfælde kan en traumatisk oplevelse føre til en posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD). Belastningsreaktionen opstår som en forsinket stressreaktion, efter man har været udsat for en traumatisk oplevelse eller voldsom psykisk belastning. Stressreaktionen gør, at man konstant lever med et uforholdsmæssigt højt stressniveau eller alarmberedskab med symptomer som ukontrollerbar panik, fortvivlelse, depression eller aggression i forbindelse med tilsyneladende uskyldige begivenheder. Dertil kommer flashbacks, søvnforstyrrelser, koncentrationsbesvær m.m.

Jeg har skrevet om, hvad PTSD er og hvordan jeg laver terapi for PTSD-ramte. Du kan læse om det her

Årsager til følelsesmæssige eller psykiske traumer

Det kan ikke fastslås præcist, hvad der gør at en oplevelse bliver til et decideret traume, dog er der enighed om, at følgende faktorer ofte kan medføre til at man traumatiseres. Hvis:

  1. oplevelsen var uventet
  2. du var uforberedt på det
  3. du følte dig magtesløs
  4. kunne ikke forhindre det
  5. det skete flere gange
  6. nogen med vilje var grusom
  7. det skete i barndommen.

Læs mere
Traumer kan både forårsages af enkeltstående begivenheder, såsom en ulykke, et overgreb eller en naturkatastrofe, traumer kan også stamme fra længerevarende stress, hvis man f.eks. bor i et utrygt kvarter, har et arbejde med ekstremt dårligt arbejdsmiljø eller er syg af kræft.
Der kan også være andre mere oversete årsager til traumer, som f.eks. et fald eller en sportsskade, kirurgi (især i de første 3 leveår), tab af et betydningsfuldt forhold eller en dybt skuffende oplevelse.
Det er individuelt, hvad mennesker kan takle af stress og tragiske oplevelser, det er derfor forskelligt hvilke traumatiske begivenheder, der fører til varig følelsesmæssig og psykisk skade og hvilke der ikke gør.
Man kan tale om risikofaktorer, der gør folk mere eller mindre modtagelige for traumer. F.eks. er man mere i risikozonen for at blive traumatiseret, hvis man allerede er under voldsomt stress eller for nylig har oplevet andre tab. Ligesom man er mere tilbøjelig til at blive traumatiseret, hvis man har oplevet at blive traumatiseret før – og især hvis tidligere traumer opstod i barndommen.

Symptomer på traumer

Ved traumatisering er der forskellige reaktionsmåder og symptomer. Der er derfor heller ingen rigtig eller forkert måde at reagere på.

Man kan sige, at dine reaktioner er normale reaktioner på unormale hændelser.

Nogle almindelige symptomer på traumer kan være: Chok, benægtelse, vrede, irritabilitet, humørsvingninger, skyld, skam, selvbebrejdelser, håbløshed, forvirring, koncentrationsbesvær, angst, frygt, tilbagetrækning fra andre, følelsesløshed, søvnløshed, mareridt, forskrækkes nemt, hjertebanken, ømhed, koncentrationsbesvær, opfarende adfærd eller muskelspændinger.

Symptomerne kan vare fra dage til måneder eller flere år, men de vil gradvist forsvinde, når du får behandlet traumerne. Dog kan symptomerne dukke op igen, hvis dit nervesystem eller hukommelse trigges af erindringer om traumet f.eks. ved et billede, en duft, en lyd eller ved årsdagen for begivenheden etc.

Læs mere om min baggrund som terapeut lige her. Jeg er bl.a. uddannet på Danmarks Pædagogiske Universitet og Dansk Familieterapeutisk Institut.