Moterapi

Gruppeterapi

Hvad er gruppeterapi:

Gruppeterapi er når en gruppe af mennesker mødes for at arbejde med sig selv.

Formål med gruppeterapi:
Formålet med gruppeterapi er at lære sig selv bedre at kende (som ved al anden terapi), desuden for at møde ligesindede, så du kan få en oplevelse af ikke at være så forkert og alene.

  • kunne spejle dig i andres fortællinger og derigennem lære dig selv bedre at kende
  • lære at dele noget betydningsfulgt og sårbart med andre
  • lære at turde at stå ved dig selv i et trygt forum
  • opleve at blive anerkendt, mødt og forstået i dine udviklingspunkter og vanskeligheder
  • møde ligesindede der kæmper med problemstillinger, der minder om dine egne
  • få en følelse af at du ikke er alene om at have det, som du har det
  • øve dig i at blive spurgt ind til og konfronteret på dine følelser og tanker
  • få inspiration fra andres måde at leve og forholde sig til livet på
  • få værktøjer til at håndtere dig selv og dit forhold på en anderledes måde
  • finde ud af hvor ens vi mennesker har det, når vi er bange/pressede

Jeg vil som terapeut være til stede som facilitator under hele gruppesessionen, hvilket sikrer en tryg og forudsigelig ramme med de optimale rammer for læring, nytænkning og udvikling.

Hvor og hvordan:

I gruppeterapi hos mig samles vi altid 5 personer i min klinik på Christianshavn.

Gruppemøderne vil foregå hver anden uge, ofte en eftermiddag eller weekenddag.
Hvor langt gruppeterapiforløbet strækker sig kan variere, men som minimum mødes vi tre gange.

Hvordan foregår sessionerne:

Sessionerne var altid to timer adgangen. Undervejs er der snacks og vand.   
For det meste flyver tiden afsted, så vi ikke når at holde en pause…

Deltagerne skiftes til at fordybe sig i deres egne og de andres problemstillinger. Hvad optager dem her og nu? Hvad skræmmer dem? Hvad kæmper de med

Emnerne i gruppeterapi er som oftest noget med relationer, der driller, men vi kommer også tit ind på selvværds- og selvkærlighedsproblematikker. Ligesom emnerne også plejer at omhandle skam, skyld, angst for at miste, for at blive snydt, for at være udenfor.

Dagsordenen ligger aldrig fast på forhånd, da det virker mest effektivt og vedkommende at tage det op, som deltagerne er grebet af på dagen.

Forventninger til gruppedeltagerne:

Alle i gruppen har tavshedspligt!
Du må ikke omtale de andre gruppedeltageres identitet til andre.

Det er selvfølgelig ønskværdigt, at gruppedeltagerne ønsker at dele deres tanker og følelser med hinanden, desuden lytte til hinanden og give hinanden positiv feedback.

Du forpligter dig som udgangspunkt til fremmøde, men hvis det bliver nødvendigt, så husk at melde afbud.

Den endelige tilmelding til gruppeforløbet sker ved indbetaling af honorar. Honoraret gives ikke retur.