Moterapi

Familieterapi

Familieterapi er terapi for hele familien.

Nogle gange kan det være en stor hjælp eller ligefrem nødvendigt med professionel støtte i form af familieterapi.
Et familieterapeutisk forløb starter med at vi, de voksne i familien og jeg, aftaler, hvordan den første session skal foregå. Beslutningen kan afhænge af mange forskellige faktorer. Når familien føler sig klar til det, mødes vi alle i mine lokaler, hvor vi sidder sammen og taler om, hvad I hver især har af tanker, længsler, bekymringer osv.
Børnene får fra starten af altid af vide, at de ikke behøver at sige noget, men at de er meget velkomne til at byde ind med noget, hvis de får lyst til det.

Jeg tager altid udgangspunkt i forældrene – forældrenes ansvar og forældrenes relation. Jeg har desuden en stor interessere i at få indblik i familiens samspil, måden alle på kryds og tværs er sammen på og viser kærlighed på. Et af formålene med familieterapi er at hjælpe forældrene med at få indblik i samspillet, så de får lettere ved at tage lederskabet og ansvaret for familiens dynamik og trivsel. Jeg anskuer børns reaktioner som et udtryk for stemningen og trivslen i familien.

​Familieterapi kan være noget for jeres familie, hvis I sammen har brug for at arbejde med en eller flere af nedenstående problematikker:

 • Skilsmisse
 • Sammenbragte familier
 • Tab/sorg
 • Hemmeligheder
 • Misbrug
 • Uenigheder
 • At blive forældre første gang
 • At blive bedsteforældre første gang
 • Stress/træthed
 • Parforholdsproblemer
 • Opdragelsesvanskeligheder
 • Mistrivsel
 • Teenageproblemer
 • Søskendeproblemer
 • Skole/institutionsproblemer
 • ​​Manglende lederskab ​
 • Vrede/udadreagerende børn

Brænder du inde med spørgsmål, eller vil du bestille en tid, er du velkommen til at give mig et kald på tlf. 61 27 17 07.