Moterapi

Stresscoaching virksomheder

Stresscoaching virksomheder

Kunne din virksomhed have brug for en optimering i forhold til dine medarbejderes daglige trivsel, jeres samarbejde, arbejdsglæde, motivation, kultur, effektivit eller produktivitet? 

Så kan det være en god idé med en særlig trivselsdag for jeres virksomhed. En trivselsdag hvor jeg som stresscoach kan hjælpe jer med at øge arbejdsglæden – og ikke mindst forebygge stress.

Som stress- og trivselscoach fokuserer jeg på at øge jeres medarbejderes motivation, fællesskab, koncentration og engagement. 

Vi afklarer i fællesskab, hvilke mål I internt har i virksomheden, så vi på den måde sammen kan planlægge hvad I helt præcis har brug for på denne dag.

Lyder det som noget for din/jeres virksomhed?

 • Øget motivation
 • Øget engagement
 • Mere fokus på arbejdsopgaver
 • Mindre utilfredshed 
 • Større arbejdstrivsel 
 • Færre sygedage
 • Mere glæde og humor
 • Mindre brok kolleger imellem 
 • Større overskud hos den enkelte medarbejder

Ja stress kan både behandles og forebygges!

Det er faktisk bevist, at jo tidligere indsatsen mod stress kommer – jo bedre er resultatet.

Et skræddersyet forløb om stress giver medarbejderne i virksomheden bedre forståelse for- og viden om stress. Og forståelse og viden om stress er netop en af de mest effektive måder at undgå stress på. Viden og indsigt i de forskellige stressfaktorer vil gøre jer bedre til at håndtere stressen, når den kommer.

Stressforedraget giver alle jer ansatte i virksomheden masser af metoder og værktøjer, som I hver især vil opleve at kunne bruge straks.

Ligesom foredraget vil byde på inspiration til, hvordan jeres virksomhed og I selv kan blive bedre til at forebygge stress og skabe øget trivsel.
Fordele ved at forebygge stress i virksomheden
Det er værd at huske på, at stress også er naturligt og præstationsfremmende, men at det ikke må blive en tilstand, der tager over.

En måde at undgå at blive for stresset på, kan være at reflektere over hvordan både vores egen og andres stress kommer til udtryk.

At forebygge stress og blive bedre til at skabe øget trivsel giver naturligt færre sygedage og bedre arbejdsmiljø, samtidig med at det skaber færre fejl og misforståelser og på den led vil øge produktionen.

 • Hvad er stress? 
 • Forskellen på usund og sund stress?
 • Fordele og ulemper ved stress
 • At lære noget om egne stress copingstrategier
 • Få kendskab til eget stressbillede
 • Information og læring vedr. effektive metoder der modvirker stress
 • At blive opmærksom på kollegers tegn på stress og hvordan man kan hjælpe
 • Gennemskue de reelle stresskilder, der netop er i jeres arbejde, og få indsigt i hvordan de kan afhjælpes 
 • Viden om hvordan man i fælleskab kan forebygge stress
 • Evt. specifikke stressrelaterede problemstillinger der ønskes talt om
 
 

Skræddersyet workshop til din virksomhed

En workshop om stress, kan enten vare en halv eller en hel dag. 
Formålet med workshoppen er at I som medarbejdere får mere og præcis viden om, hvad stress er. I vil lære at forstå jeres egne copingstrategier, når I selv oplever travlhed og/eller stress. På samme led vil I modtage information og vejledning, som kan hjælpe jer med at støtte kolleger, der virker stressede. 

Workshoppen vil via enkle metoder lære personalet at forebygge- og også håndtere stress. Ligesom det vil blive klargjort, hvordan man som kollega kan være med til at skabe bedre trivsel i samarbejde med hinanden. 

Workshoppen vil blive skræddersyet ud fra det aktuelle firmas behov og stressrelaterede problemstillinger. 

I forbindelse med workshoppen tilbyder jeg også individuelle samtaler til rabatpris. Ved disse kan jeg evt. lave stress screening, – coaching og/eller -terapi.

Ligesom jeg også kan udvide workshoppen med særligt tilrettelagt gruppearbejde til mindre teams.

For nogle virksomheder giver det mening at supplere trivselsdagen med en opfølgende dag, hvor temaer som egne grænser, selvværd, arbejdsmiljø, eller lignende tages op og arbejdes med. 

Kontakt mig for et uforpligtende tilbud til din virksomhed.

Priseksempel på workshop

Trivselsdag for op til 10 medarbejdere, varighed fra kl. 10.00 – 16.00 – 14.000 kr. (eksl. moms).

Kontakt mig på tlf. 61 27 17 07 eller efterlad en besked i kontaktformularen, så vender jeg tilbage så hurtigt jeg kan.