Moterapi

Parterapi København

Parterapi København

Med parterapi i København får I værktøjer til at udvikle jeres forhold og arbejde med jeres udfordringer.

Parterapi hos mig hjælper jer med at:

  • Få en mere nærværende kontakt med hinanden
  • Lære at kommunikere på en konstruktiv måde
  • Lære at udvikle intimiteten i jeres forhold
  • Bearbejde diverse udfordringer i jeres parforhold

Et typisk parterapiforløb vil starte med en samtale om, hvad der fylder og spiller ind i jeres liv, som det er lige nu. Efter denne samtale afklarer vi sammen, hvordan det videre forløb skal foregå. Terapisessionerne kommer til at foregå i mit hyggelige lokale på Christianshavn lige ved torvet og kanalerne.

Forløbet vil foregå som sessioner af ca. 1,5 times varighed, typisk strækkende sig over 5-10 sessioner.

Det er forskelligt, hvor lang tid der skal være mellem hver session fra par til par og det varierer alt efter, hvilket “konfliktniveau” I ligger på. Parterapien vil foregå som en forholdsvis styret dialog, og der vil næsten altid komme øvelser og hjemmeopgaver mellem sessionerne.

Øvelser og hjemmeopgaver vil være forskellige fra par til par, men det kan f.eks. være kommunikationsøvelser, intimitets-øvelser eller øvelser med henblik på at forbedre jeres sexliv.

En hjemmeopgave kan også være at nedskrive jeres livshistorie med øje for de relationer, der har fyldt noget i jeres barndom. Øvelsen kan få jer til at reflektere over, hvilke tilknytningsmønstre eller kærlighedssprog I har.

Hvorfor starte i parterapi?

Parterapi er en mulighed for at arbejde med jeres forhold – og skabe en dybere og mere nærværende kontakt med hinanden.

Parterapi går primært ud på at arbejde med jeres kommunikation med hinanden.
Jeg vil guide jer til at blive bedre til at udtrykke jer overfor hinanden og lytte til hinanden. Sammen vil vi arbejde med, at I sætter ord på, hvordan I hver især opfatter den andens budskab, og hvad I ønsker jer af forandringer.

Jeg vil dele med jer, hvordan jeg oplever jeres kommunikation og jeg vil give jer nogle konkrete forslag, metoder og redskaber til at blive mere nærværende, lyttende og ærlige i jeres kontakt.

I parterapi kan I bl.a. få hjælp til at kommunikere på en konstruktiv og givende måde, så I opnår mere nærhed og forståelse for hinanden.

I vil lære at udtrykke jeres behov på en konstruktiv måde, så I kan give kritik, der ikke fjerner nærheden, respekten eller tilliden.

Hjælp til at arbejde med konkrete udfordringer
Måske har I behov for at få hjælp til nogle helt konkrete udfordringer i jeres parforhold, såsom utroskab, manglende intimitet og sexliv, vold, sygdom, småbørn, bonusbørn – eller følelsen af ikke at blive forstået eller hørt.

Til parterapi kan i få mulighed for at fordybe jer i temaer som jalousi, tillid og respekt. En stor del af parterapi handler også om at blive mere enige og samarbejdende om børneopdragelse eller andre grundlæggende værdier.

Kom i kontakt med egne behov, ressourcer og begrænsninger

Et af formålene med parterapi er at komme i kontakt med jeres egne behov og få sat ord på og tilpasset de forventninger, I stiller både til jer selv og hinanden.

I vil få kompetent og teoretisk funderet hjælp til at finde frem til de mere ubevidste krav, I stiller til hinanden.

I parterapien søger vi at finde frem til den mest kærlige og autentiske version af jer selv både hver for sig og sammen. I vil opleve at få en øget bevidsthed om egne ressourcer og begrænsninger.

Forstå hinandens adfærd og kom tættere på hinanden

I parterapien vil vi også arbejde med jeres overlevelsesstrategier, uhensigtsmæssige mønstre og tilknytningsstrategier, da det oftest er dem, der præger, hvordan vi forholder os til vores nærmeste relationer.

Det er ofte på grund af ubevidste mekanismer, at vi forhindres i at leve frit og autentisk både som individ og i vores parforhold.

Når vi bliver opmærksomme på, hvordan vores gamle mønstre og strategier påvirker og begrænser os i vores dagligdag, åbnes der op for at kunne og turde arbejde med de mere ubevidste og bagvedliggende følelser.

Vælger I parterapi i København hos mig, finder vi sammen frem til den adfærd, som skaber afstand imellem jer. Når vi har talt om adfærden, arbejder vi med forskellige metoder til at få ændret den.

I denne video fortæller jeg lidt om, hvordan parterapi kan hjælpe jer, og hvordan jeg i min klinik arbejder med par, der ønsker at ændre på dårlige mønstre i forholdet.

Hvornår skal I opsøge parterapi?

Typisk opsøger et par en terapeut, når deres forhold enten allerede er i krise, eller er på vej i krise.

  • utroskab eller anden form for svigt
  • at den ene føler, at kærligheden er forsvundet, sexlivet gået i stå eller lignende
  • at I efter et langt forhold har brug for lidt fornyelse eller at komme tættere på hinanden igen

    I kan også opsøge parterapi, selvom I allerede har afsluttet jeres forhold.

Parterapi København – individuelle sessioner

Det er aldrig for sent at starte i terapi
Det er aldrig for sent at starte i parterapi – og det er også ganske almindeligt at gå i parterapi, efter ens parforhold er sluttet.

Det er netop ikke altid, at det giver mening at fortsætte et forhold. Nogle gange kan mistillid, svigt, manglende respekt, forskellighed eller andet være grund til, at det er bedst at gå hver til sit.

Her kan parterapi hjælpe med at få afsluttet forholdet på en ordentlig og værdig måde.

I parterapien kan I få talt ud om de svigt eller sårede følelser, der er, så fremtidigt samarbejde om f.eks. fælles børn bliver lettere. Det kan også mindske risikoen for, at I tager sårede følelser og dårlige erfaringer med i fremtidige forhold.

Kontakt mig på tlf. 61 27 17 07 eller skriv til mig i kontaktformularen.

Terapisessionerne vil foregå i mit hyggelige lokale på Overgaden Neden Vandet 31, København K.

Jeg er også en del af den frivillige forening, parterapeuter.dk, som favner uddannede og professionelle parterapeuter i Danmark.

Læs også om, hvordan behandling af jalousi foregår hos Moterapi.