At være pårørende vil sige at være i en tæt relation med en person, som går gennem en svær tid, eller er udsat for sygdom i form af eksempelvis psykisk lidelse.

Det er ikke unormalt, at man en eller flere gange i sit liv oplever at være pårørende til en, som har en psykisk sygdom.

At være pårørende kan føles som et stort ansvar, og følelser som frygt, håbløshed, skyld, skam og dårlig samvittighed vil ofte presse på. 

Det er vigtigt, at du som pårørende passer på dig selv og ikke kun på den, der har en psykisk sygdom.

Dit eget overblik kan forsvinde

Den sorg, frustration, afmagt og tvivl du som pårørende ikke kan undgå at skulle igennem, kan gøre at dit overblik forsvinder og det kan være virkelig svært at gennemskue, hvordan du skal håndtere det hele bedst.

Måske du som pårørende føler, at du har al ansvaret og skal tage svære beslutninger på den syges vegne. Måske du føler, at hele din verden er ved at bryde sammen, at der ikke er noget håb forude. Måske skal du både tage dig af den, der har en psykisk sygdom, dig selv og andre pårørende. 

Det er en tung byrde at bære og en stor belastning at være pårørende til én, som har en psykisk sygdom.

terapi for pårørende til en med psykisk sygdom

Du er altid meget velkommen til at sende mig en mail på [email protected] eller give mig et kald på 61 27 17 07.

Samtaleterapi til pårørende af en med en psykisk sygdom hos Moterapi

Som pårørende oplever man selv en voldsom psykisk belastning både i forhold til hverdagen, den tætte omgangskreds og til støtten af den, der har en psykisk sygdom. Det er derfor vigtigt også at få husket selvomsorg og få passet på sit eget fysiske og psykiske helbred i processen. 

Mange pårørende er tilbøjelige til at negligere egne følelser og behov, fordi de vægter ansvaret for den, der har en psykisk sygdom (eller andre pårørende) højere end deres eget ve og vel.

Men det er faktisk sådan, at situationen omkring en der har en psykisk sygdom, kan være så alvorlig en belastning for de pårørende, at der frembringes krisereaktioner hos dem. Det betyder, at du selv som pårørende kan opleve at skulle igennem et kriseforløb, hvor dit stressniveau bliver højt, du mister overblikket og koncentrationen, eller bliver fyldt op af angst, sorg, skyld, skam osv.

For mange er det et tabu at tale åbent om, at man er pårørende til en med en psykisk sygdom, men selv om det kan være svært og grænseoverskridende, kan det virkelig være en stor hjælp og lettelse at fortælle nogen om, hvordan psykisk sygdom påvirker dit liv lige nu.

Hvad har du brug for som pårørende

Det er forskelligt, hvad du som pårørende kan have brug for at tale om i et samtaleterapeutisk forløb.

Måske du kommer med et ønske om at bruge terapiforløbet som et neutralt sted, hvor du kan læsse alle dine bekymringer, frustrationer, stress og sorger af.

Måske du kommer, fordi du har isoleret dig og føler dig alene, måske du skammer dig og derfor har svært ved at bede om hjælp.

Måske du har brug for at få hjælp med at skabe overblik over det, der er blevet en uoverskuelig livssituation, eller med at holde fokus på dét, som du kan gøre noget ved – og lade det, som du ikke kan gøre noget ved, ligge.

Nogle pårørende starter i et samtaleterapiforløb, fordi de føler deres eget liv er ved at smuldre væk, at de er konstant trætte og ængstelige, fordi de skal varetage den syges behov i alle døgnets timer. De har brug for hjælp til at få passet på dem selv. 

Nogle pårørende reagerer, som at de er i krise, hvor de pludseligt og uventet er blevet udsat for en alvorlig belastning. Som pårørende er det forskelligt, om du mærker belastningerne allerede i starten af forløbet, hvis der pludselig sker en masse kaotiske og uforudsigelige forandringer, eller om belastningsreaktionerne først kommer frem efter mange år, hvor sygdommen har fyldt alt for meget.

Jeg kan hjælpe dig med din proces

Uanset om formålet med samtaleterapien er, at du ønsker at kunne blive ved med at være en ressourceperson for den, der har en psykisk sygdom, eller du selv ønsker at blive mere tilfreds i dit liv, så kan jeg hjælpe dig med DIN proces. 

Jeg har en stor viden om psykisk sygdom og jeg ved, hvor opslidende systemet og behandlingsforløbet for den, der har en psykisk sygdom, kan være. 

Jeg kan vejlede og støtte dig i, hvordan du bedst gør en forskel for den, der er psykisk syg og samtidig passer på dig selv.  

Som pårørende kan det være forløsende at tale med en, der har ikke har fokus på den, der har en psykisk sygdom, men på DIG og DINE behov. En som både kan rumme din vrede, afmagt og andre hæslige sider af livet, og som samtidig kan hjælpe dig med at opnå en accept af din situation og bevare håbet. 

pårørende til psykisk syge

Læs mere om min baggrund som terapeut lige her. Jeg er bl.a. uddannet på bl.a. Danmarks Pædagogiske Universitet og Dansk Familieterapeutisk Institut.