Moterapi

Vrede terapi

Vrede terapi

Er din hverdag fyldt med vrede, eller oplever du fra tid til anden voldsom vrede, du ikke kan styre, kan vrede terapi være en stor hjælp.

Hos Moterapi kan du få nærværende og professionel vredesterapi, der kan hjælpe med at ændre din “vredes-spiral” og samtidig bearbejde årsagerne til dine udfordringer.

Vil du høre mere om, hvordan jeg kan hjælpe, så send mig endelig en mail til [email protected] eller ring til mig på 61 27 17 07.

Med vredesterapi lærer du:

  • at stoppe vreden, før den eskalerer
  • at tackle vanskelige situationer på en konstruktiv måde
  • at udtrykke og håndtere din vrede på en sund måde

Du skal opsøge vrede terapi, når du ikke længere føler, at du har kontrollen over din vrede – eller at den er konstruktiv. Det kan være svært at indse, at din vrede har taget over.

Hvis du føler, at du ofte er vred og at din vrede ikke føles sund og konstruktiv, kan det være en stor hjælp for dig at få terapi.

Når du starter i terapi for din vrede, vil den første læring handle om at lære din vrede at kende.

Hvor kommer netop din vrede fra? Hvad er dine tidligere erfaringer med vrede? Er der tidspunkter du kan lide din vrede på og andre tidspunkter du ikke kan styre den på? Hvornår oplever du vreden som et problem? Hvornår har vreden været noget, du kunne bruge?

Din opmærksomhed trænes i at lægge mærke til, hvornår vreden er en dækfølelse for andre følelser.

Den næste læring kan man kalde en aflæring og en nylæring. Her skal vi arbejde med, at du aflærer de gamle velkendte vredesstrategier og tillægger dig ny læring primært i form af bedre selvregulering.

Selvregulering er den regulering, vi skal træne, hvor du får lært at stoppe vreden, så den ikke eskalerer, men håndteres i tide.

Selvreguleringen eller vredeskontrollen betyder ikke, at du skal undertrykke din vrede, men det betyder, at du vil lære at takle de vanskeligheder og udfordringer, du møder på en konstruktiv måde, hvor det er dig, og ikke vreden, der kontrollerer situationen.

Sagt på en anden måde, vil du lære at udtrykke din vrede på en sund måde.

Eksempler på arbejdspunkter i vrede terapi

  1. øvelse i at nuancere situationer eller personer, du før har oplevet udelukkende som angribende
  2.  samtale og bevidsthed vedr. uhensigtsmæssig adfærd i forbindelse med et vredesudbrud
  3. konfliktnedtrapningsøvelser
  4. indblik i – og senere hen træning i at ændre – den adfærd der vedligeholder vredesspiralen
  5. E) øvelser i problemløsningsadfærd som f.eks. at sætte grænser, gå fra en situation i tide eller sige fra på en konstruktiv måde.

Sådan kan din vrede komme til udtryk

Vrede er en følelse, der er meget energi i, og derfor kan vrede også virke voldsomt, når den kommer til sit fulde udtryk. Vredesudtrykket kan gå fra småirritation til rødglødende raseri. I det øjeblik hvor vreden opfylder en, forsvinder alt andet end denne følelse. Du mærker hjertebanken, øget puls og adrenalin. Nogle mennesker udtrykker vrede ved at råbe, smadre noget eller agere voldeligt overfor andre. Andre bliver mere indadvendt vrede – vender vreden mod dem selv – hvilket kan komme til udtryk med selvdestruktive handlinger som cutting, overspisning eller anden negativ handling eller tale til og om sig selv. En tredje måde at takle vreden på kan være, at prøve at holde den inde i stedet for at udtrykke den. Her kan vreden komme skjult frem i form af angstanfald eller misbrug, for uanset hvad så bliver vreden i kroppen og ligesom en overfyldt ballon, vil den prøve at finde en ventil, der kan lukke den ud.

Der findes sund vrede og usund vrede

Det siger sig selv at hverken overdreven eller undertrykt vrede vil komme til udtryk på en hensynsfuld eller konstruktiv måde. Sund vrede, som man f.eks. oplever, hvis man skal bede nogen om at stoppe med at overskride ens grænser, kan være fuld af god, konstruktiv energi, der frisætter og udtrykker. Sidder du og overvejer at tale med nogen om din vrede, kan du booke en indledende samtale, og se om det er noget for dig. Du er også meget velkommen til at kontakte mig i kontaktformularen her, hvis du har spørgsmål til min behandling af vrede.

Fylder din vrede for meget?

Vrede er en af menneskets grundlæggende følelser og det er derfor helt naturligt at vi reagerer med denne følelse i vanskelige eller ubehagelige situationer.

Vrede er menneskets biologiske og automatiske forsvarssystem.

Det er først, hvis vi ikke kan styre vores vrede, at følelsen og udtrykket bliver uhensigtsmæssigt. Ofte sker det desværre, når vi er sammen med andre mennesker og her kan vreden gå hen og blive et problem både for os selv og i vores sociale relationer.

Angst og vrede er tæt forbundne følelser, da begge følelser fungerer som vejledere for os i samme situation, nemlig når vi oplever at vi bliver truede.

Kæmp eller flygt-strategierne tager over, fornuften går i baggrunden. Enten overvældes vi af angst (følelsen af at ville væk, forsvinde, miste kontrollen) eller også overvældes vi af vrede (går i kamp mod det, vi oplever, der truer os).

Når vi oplever usikkerhed, kan det altså forstærke vrede og aggression.

Vrede kan også være en dækfølelse for andre følelser, hvis man oplever forladthed, skuffelse, sårbarhed, misforståelse eller lignende.

Hvis vrede er den følelse du altid reagerer ud fra, skal du overveje om vreden uhensigtsmæssigt har fået for meget fylde og kontrol i dit liv.

Send mig en besked i kontaktformularen og hør mere om, hvad jeg kan hjælpe dig med.