Når sorgen bliver for usund og opslidende 

Hvornår man har brug for psykoterapi i forbindelse med en skilsmisse, er svært at sige noget præcist om, men der hvor sorgen går hen og bliver usund og for opslidende er, hvis du over lang tid forbliver fastlåst i forhold til skilsmissen. Det kan f.eks. være, hvis du i en lang periode oplever dig selv som et offer, der er ude af stand til at handle eller komme videre. 

Opmærksomhedspunkt

Et opmærksomhedspunkt kan være, at hvis du bliver ved med have en følelse af meningsløshed, tomhed og distance til dine omgivelser, eller at du oplever, at det hele står stille og du befinder dig i en form for boble, kan det være nødvendigt med psykoterapi til at få bearbejdet sorgen. 

Man bliver nødt til at mærke skilsmissen

Det er dog vigtigt at påpege, at du ikke skal prøve at dæmpe eller undertrykke dine følelser, da det bare kan føre til forsinkede reaktioner, hvis du efter bruddet ikke lader dine svære og smertefulde følelser fylde. Ingen kommer godt igennem en skilsmisse (eller anden sorg og krise) ved at skynde sig videre og undgå at se tilbage og mærke efter, hvor du er i processen. 

Det tager tid at bearbejde en skilsmisse

Alle har brug for tid til at lande efter en skilsmisse og bearbejde sorgen, hvordan dette arbejde gøres vil være meget forskelligt.

Nogle har nok i at dele deres tanker og følelser med deres netværk, andre reagerer måske mere voldsomt og må måske sygemelde sig fra deres arbejde eller studie i en periode, hvis det bliver for vanskeligt at rumme oveni den sorgproces, de er midt i.

Nogle gange kan en stor krise, som en skilsmisse kan være, også skabe kontakt til andre gamle følelsesmæssigt voldsomme eller traumatiske reaktioner, hvorfor en skilsmisse pludselig kan vække en masse sovende sorg.

Mange oplever at blive meget vrede, kede af det, bitre eller sårede. Nogle mister måske helt overblikket og har brug for hjælp til at få skilt tingene ad.   

Kunsten at skabe en ny tilværelse 

At skabe en ny tilværelse som enlig (forælder) vil tage noget tid og mange oplever det som meget uoverskueligt i starten.

Ofte vil dine følelser svinge, og det ene øjeblik kan du være tynget af sorg, for det næste øjeblik at være fordybet i en god samtale og tænke, at lige nu går det meget godt. Det er helt naturligt, at dine følelser vil skifte og aftage/stige i intensitet, selvom det kan opleves voldsomt ikke at være i kontrol over, hvordan man reagerer og har det.

Din opmærksomhed vil nok gå på både bekymringer og refleksioner over fortiden, nutiden og fremtiden.

Du er altid meget velkommen til at sende mig en mail på [email protected] eller give mig et kald på 61 27 17 07.

Reaktioner på en skilsmisse

Selvom skilsmisse i dagens Danmark er helt normalt, er der intet, som opleves normalt, når ens familie opløses.

Uanset om du går igennem, eller skal igennem, skilsmisse, separation eller samlivsophør vil der ofte være voldsomme og typisk også ambivalente følelser på spil.

Sorg, ensomhed og bristede drømme om fremtiden kan blande sig med vrede og oplevelse af svigt.

Nogle oplever også midt i det hele at føle stor lettelse over, at en angstprovokerende og svær beslutning endelig er truffet.

Findes den gode eller lykkelige skilsmisse?

Det er umuligt at give en konkret opskrift på den gode skilsmisse.

Hvert brud vil føles forskelligt fra person til person. De erfaringer man har gjort fra tidligere forhold, fra andre vanskelige livssituationer, fra andre kriser, hvordan man takler adskillelse og uforudsigelighed, kan være noget af det, der spiller ind.

Desuden betyder det meget, om bruddet kom som et chok, eller det var noget I begge længe, havde gået og forberedt jer på.

Årsagen til skilsmissen spiller ind

Årsagen til skilsmissen er også central, var det utroskab, uenighed, forskellige drømme, noget I begge eller kun denne ene part ønskede…

Netværket

Ikke mindst vil det spille ind, hvordan dit netværk støtter dig, om du oplever at blive ”grebet” og mødt i din sorg, eller du må gå med alle følelserne alene. 

Følelsesmæssig kaos

En skilsmisse vil næste altid medbringe en periode med følelsesmæssig kaos.

Har der været utroskab, misbrug, fysisk eller psykisk vold i jeres forhold vil reaktionerne ofte være voldsommere.

Nogle mennesker oplever at hele deres selvbillede, selvtillid og selvværd nærmest skal bygges op igen på ny. Andre oplever at deres tillid til andre mennesker er fuldstændig nedbrudt. 

Hverdagen forandres grundlæggende 

Ved en skilsmisse vil tilværelsen og hverdagen forandres grundlæggende. Måske skal jeres barn/børn skiftes til at være hos dig og din eks.

Måske dit barn også er dybt ulykkeligt og påvirket af situationen.

Store forandringer som en skilsmisse bringer, vil gøre, at dit barn også får brug for ekstra omsorg – og det samtidig med at du selv knap kan hænge sammen og måske oplever hverken at have overskud eller omsorg at give.

Måske du føler dig alene uden en at dele hverdagen og dit barns udvikling med.

Sorg og tab

Sorg er en psykisk tabsreaktion.

Når man skal igennem en skilsmisse, er det helt normalt at opleve at man mister på flere planer.

Det kan være mange slags tab, f.eks. tab af at have sit barn hele sommerferien, tab af at holde en familiejul hvert år, tab af omgangskreds, tab af social status, tab af at miste sin familie, sit hus, sin drøm. Nye tab kan blive ved med at dukke op, selv efter flere år…

Hvilke tab man oplever, vil fylde, er individuelt. Ofte vil tabsfølelsen komme bag på en og være uforudsigelig.

De tab, du oplever i forbindelse med skilsmissen, kan også aktivere tidligere tab fra dit liv, mange fortæller, at de begynder at tænke over skyld og ansvar og livets mening.

Ensomhed

De fleste beskriver, at de føler et stort tomrum efter deres skilsmisse.

Det kan være du føler, at du er ved at bryde sammen, hvis du ser eller møder almindelige velfungerende familier. Det kan være, du føler dig ensom, eller bliver overvældet af altomsluttende stilhed, når du er alene. Du føler måske uro og kan ikke holde følelsen ud. 

Det kan også være, at din følelse af ensomhed påvirker dig i en sådan grad, at du begynder at isolere dig og ikke magter at passe dit sociale liv. Energi, overskud og selvtillid er i minus, og mange oplever pludselig at føle sig ved siden af sig selv eller malplacerede, når de er sammen med andre.

Krisereaktion

Det er helt normalt, hvis du oplever en krisereaktion, som følge af jeres brud.

I Norge betragter man skilsmisser som en livskrise, hvilket jeg personligt er helt enig i, at en skilsmisse kan være. 

En krise betegner en problematisk forandringssituation, som påvirker din psyke i en sådan grad, at tidligere erfaringer og indlærte reaktionsmåder ikke vil være tilstrækkelige til, at man kan forstå og beherske den aktuelle situation. 

En krisereaktion vil ofte både påvirke dig fysisk og psykisk.

Symptomer som højt stressniveau, ekstrem tankeaktivitet, forvirring, koncentrations- og hukommelsesbesvær og manglende overblik er nogle af de typiske reaktioner.

Under en krise kan man også opleve fysiske symptomer som f.eks. ingen appetit, problemer med at sove og falde til ro, mave – og hovedpine, hjertebanken eller åndedrætsbesvær.

Andre typiske reaktioner kan være, at du f.eks. har voldsomme eller svingende følelser, der måske skifter mellem vrede, nedtrykthed, skyld, angst, afmagt, uro og forvirring.

Det kan også være, du er begyndt at reagere impulsivt og ikke kan få styr på dine følelser. Måske føler du dig utryg, rastløs og ikke noget værd. Måske føler du dig vraget og forladt. Mange oplever livet som meningsløst i en skilsmisse periode.

Befinder du dig i en krisetilstand, kan det være vanskeligt at rumme andre mennesker, og måske endda også dit eget barn. 

behandling i forbindelse med skilsmisse

Læs mere om min baggrund som terapeut lige her. Jeg er bl.a. uddannet på bl.a. Danmarks Pædagogiske Universitet og Dansk Familieterapeutisk Institut.