Sorg er den normale og naturlige reaktion på at miste noget betydningsfuldt.

Det er en reaktion som kommer, når vores krop og psyke begynder at forstå, acceptere og efterfølgende bearbejde dét, at vi har mistet. Sorg er noget grundlæggende, som alle mennesker kommer igennem i deres liv.

Når man er i en sorgproces, kan man føle mange følelser samtidig.

Det kan være følelser som at:

  • give op
  • føle savn
  • føle meningsløshed
  • føle angst
  • ensomhed eller vrede.

I en sorgproces kan man reagere både fysisk og psykisk.

Sorg er næsten altid en krævende og kompliceret proces, hvor der er både kropslige, følelsesmæssige, sociale og tankemæssige reaktioner og udtryk.

Vil du gerne have hjælp til at komme igennem sorgen, er du meget velkommen til at sende mig en mail på [email protected] eller give mig et kald på 61 27 17 07.

Se de forskellige sorgfaser længere nede på siden ↓

Sorgforløb

Engang troede man, at et sorgforløb foregik kronologisk i fastlagte faser, og man troede, at sorgprocessen var nogenlunde ens for alle. Heldigvis ved vi nu om dage, at sorgen kan opleves meget forskelligt fra person til person både i forhold til hvor intenst og komplekst, det føles, men også på grund af hvad eller hvem man har mistet, hvilke erfaringer man tidligere har gjort sig i forhold til det at miste, hvordan ens nuværende liv ser ud etc. Man kan dog stadig se, at de grundlæggende reaktioner i en sorgproces er rimelig ens uanset tab og omstændigheder. 

I Danmark har der været en grundig sorgundersøgelse, som viste, at hovedparten af danskerne oplever sorgen som en yderst stressende og smertefuld tid. Undersøgelsen viste desuden, at det var individuelt betinget, hvor lang tid sorgen varede. For de fleste sørgende var sorgen dog noget, som aldrig gik helt væk, men efterhånden kan træde i baggrunden.

Når der er gået et halvt til et helt år efter et tab, har hovedparten af de sørgende meldt, at sorgreaktionen aftog og hverdagen langsomt blev normaliseret.

Du er velkommen til at skrive en besked til mig, hvor du forklarer din situation, og hvordan sorgen kommer til udtryk hos dig.

[ninja_form id=”1″]

Hvad er årsagen til sorg?

Sorg er en følelse, der er tæt forbundet til følelsen af tab. Tab kan eksempelvis være, at man mister en tæt relation som ens kæreste, barn eller forælder, men følelsen af tab kan også opstå, hvis man mister sit arbejde, eller sin sundhed og styrke, som f.eks. ved en alvorlig sygdom.

Hvilke sorgfaser findes der?

Hvert menneske sørger på deres egen måde. Alligevel oplever de fleste, at de går igennem visse sorgfaser. Sorgfaserne gennemleves ikke lineært, men mere som en proces, hvor man går frem og tilbage i de forskellige faser. Man kan derfor heller ikke tale om at sørge på en rigtig eller en forkert måde. Man går ind og ud af sorgens faser, der fylder på forskellige tidspunkter i sorgen.

Chokfasen

Chokfasen er den første fase i sorgreaktionen, denne fase er mest tydelig, hvis sorgen er opstået akut ved eksempelvis en ulykke eller en anden uforudsigelig hændelse. I chokfasen kan den sorgramte ikke tænke klart eller opføre sig som personen normalt gør. Personen har her ikke forstået eller accepteret omfanget af sorgen, derfor oplever mange at fasen føles uvirkelig. I chokfasen kan symptomerne være angst, vrede, uro eller manglende empati.

Reaktionsfasen

I reaktionsfasen vil man langsomt begynde at erkende og reagere på traumet eller sorgen. Hændelsens betydning starter på at nedfælde sig og der kan derfor komme mange følelser i spil. Tristhed, angst, at føle sig overvældet og fysiologiske symptomer, er nogle af de reaktioner, mange kan opleve. Selvom fasen hedder ‘reaktionsfasen’, er der mange, der modsat hvad navnet henviser til, oplever at føle sig handlingslammet. Dette er både fordi sorgfølelserne føles overvældende, men også fordi erkendelsen af det, der er sket, kan give en følelse af, at man aldrig kommer over det eller vil kunne se fremad. Måske man i denne fase kan få lyst til at ruske lidt i den sørgende, da den sørgende adfærd kan opfattes som at være gået i selvsving eller er gået i stå i sorgen. Men der er ikke noget, den sørgende ‘bør’ gøre i denne fase, du må som pårørende finde accept, omsorg og lytteevne frem.

Reparationsfasen

Her fortæller mange, at de begyndte at mærke glæde og interesse i omverdenen igen. Nogle genoptager gamle interesser og aktiviteter. Nogle oplever små pauser i sorgen, tankerne og håbløsheden.

Nyorienteringsfasen

I denne fase har den der sørger ofte affundet sig med den ulykkelige hændelse, og begynder for første gang at se fremad igen. Alligevel er det sjældent her sorgprocessen har sit endeligt, mange går ind og ud af faserne og reaktionerne. Ud fra hvilke nye hændelser og belastninger, der vil ske i den sorgramtes liv, kan den tidligere sorg udløses eller blot blive liggende i minderne. Nyorienteringsfasen er den sidste fase i sorgreaktionen.

Hvad er kompliceret sorg?

Når man som sørgende har sorgreaktioner, medfører det ofte en psykisk belastning og et forhøjet stressniveau.

For de fleste aftager sorgreaktionen efter noget tid. Der er dog nogen, som ikke oplever, at sorgens svære og smertefulde reaktioner aftager, hvorfor den fortsætter med at være intens og bevirker en nedsat funktionsevne i dagligdagen, – som f.eks. problemer med at fungere socialt eller på arbejdet.

Hvornår sorgen går hen og bliver til kompliceret sorg, kan være svært at definere præcist, eftersom symptomerne er de samme, som ved den naturlige sorg – bare kraftigere.

En hovedregel kan dog være, at hvis sorgprocessen i en længerevarende periode er årsag til nedsat livskvalitet og funktionsevne, er den formentlig kompliceret.

Hvert år mister 200.000 mennesker i Danmark en nærtstående og for omkring 8% (eller 15.000), kan sorgen herfra udvikle sig til kompliceret sorg. Kompliceret sorg kan være behandlingskrævende.

Jeg har stor erfaring med at hjælpe klienter gennem kompliceret sorg. Er du pårørende til en sørgende, eller sørger du selv, er du mere end velkommen til at kontakte mig på tlf. 61 27 17 07.