Har du en prisliste over behandlinger? 

Indledende samtale 800 kr

Individuel samtale 950 kr

Studerende-Ung 700 kr

Parterapi 1350 kr

Familieterapi 1600 kr

Terapi via Skype 850 kr

Forløb på 3 x individuel terapi 2700 kr

Forløb på 5 x individuel terapi 4500 kr

Forløb på 3 x parterapi 3450 kr

Forløb på 5 x parterapi 6000 kr

Intensiv heldags parterapi ud fra den evidensbaserede EFT metode 4500 kr

 

Er der andre omkostninger forbundet med dine terapiforløb? 

Der er ikke andre omkostninger for klienterne.

 

Hvilke betalingsmetoder accepterer du?

Kontant, bankoverførsel og MobilePay (726577)

 

Hvordan finder jeg vej? 

Terapisessionerne kommer til at foregå i mine hyggelige lokaler på Islands Brygge.

Tager du metroen til Islands brygge, er det kun en lille gåtur på 5 minutter væk.

Er du med bus, har bus 33 et stoppested blot 200 meter væk. (Isafjordsgade)

Derudover er der rig mulighed for parkering lige nede foran lokalerne.

Skriv endelig spørgsmål eller kommentarer til mig, og jeg vil svare hurtigst muligt.

Er det for besværligt for dig at komme ud til min klinik – tilbyder jeg også at tage ud til dig

 

Hvad er klinikkens åbningstider? 

Lige uger

Mandag & tirsdag 9.00 – 19.00
Onsdag – fredag 9.00 –16.00

Ulige uger

Mandag – onsdag 9.00 – 16.00
Torsdag – lørdag 9.00 – 19.00

Der er mulighed for at få terapi på andre tidspunkter, også i weekender og om aftenen. Ved specialaftale kan jeg kontaktes på [email protected] eller 61271707

 

Hvordan booker jeg en samtale hos jer?

Der er link til booking på min hjemmeside moterapi.dk.

Man kan booke tid hos mig på terapeutbooking.dk, via [email protected] eller på 61271707.

 

Hvordan ændrer jeg en tid, hvis jeg er blevet forhindret? 

Enten på terapeutbooking.dk eller på [email protected] eller på 61271707.

Afbud eller ændring af tid indtil 24 timer før uden beregning. 

 

Jeg vil gerne afbestille en tid. Er dette muligt? 

Enten på terapeutbooking.dk eller på [email protected] eller på 61271707.

Afbud eller ændring af tid indtil 24 timer før uden beregning. 

 

Hvordan foregår en samtale hos en psykoterapeut? 

Psykoterapi er et samtaleforløb, som skræddersys efter dine behov. Terapien foregår i dit tempo i form af regelmæssige samtaler i et enten kort eller længerevarende forløb.

I samtalerne arbejder vi i fællesskab med de frustrationer, sorger eller andre problematikker, der fylder for dig. Igennem forløbet vil du opnå dybere indsigt i og forståelse af dig selv. Det kan gælde din måde at være i relationer på, hvordan du håndterer forskellige udfordringer, hvilke ressourcer du har, eller hvad der er gode/dårlige valg for dig. Din større viden og klarere fornemmelse vil give en øget frihed til at handle på en anderledes måde, så du selv vil opleve at få mere lederskab over dit liv.

Min rolle som terapeut er bl.a. at hjælpe dig med at få øje på det, som du ikke selv kan se. Det kan være gamle forsvarsmekanismer, glemte ressourcer eller uhensigtsmæssige mønstre, som hindrer dig i at være tro mod dig selv. I samtalen er jeg derfor både opmærksom på, hvad du fortæller, og på hvilken måde du fortæller det. Jeg vil stille opklarende spørgsmål, hjælpe dig med at fokusere på dine fysiske reaktioner og spejle dig i dine udtalelser. Derved vil jeg hjælpe dig med at få øje på og bearbejde nogle af de mere ubevidste eller skjulte vanskeligheder, som hæmmer eller begrænser dig i dit liv.

Et af målene med at gå i terapi er at blive bedre til at tackle og tage ansvar for sit eget liv, udvikle sit fulde potentiale og derved gå efter det, man ønsker eller drømmer om.

 

Hvor mange samtaler vil man have brug for? 

Nogen gange har man kun behov for 1 samtale, men ofte tager et typisk forløb omkring 3-5 gange. Nogen gange kombinerer man forløbene, så man både har forløb alene og/eller sammen med en partner eller familiemedlem eller lignende.

 

Hvordan foregår den første samtale hos dig? 

Inden den første samtale er det normalt at have mange tanker og være nervøs. Det kan være både ubehageligt og svært at at opsøge hjælp, når man er nede. Og det kan være svært at forestille sig om psykoterapi kan gavne lige præcis dig, i din situation, som måske har stået på i lang tid. Især hvis det er første gang, du skal tale med en psykoterapeut eller psykolog.

Det er vigtigt at vide, at fordi du går i terapi, er du ikke psykisk syg. Der er ikke noget galt med dig. og der er ikke noget at være flov eller skamme sig over. Tværtimod kan du være stolt over at du tager dig selv og dine nære relationer alvorligt ved at opsøge professionel hjælp, med et ønske om at bevæge dig i en mere positiv retning med dit liv. 

“Hvordan foregår det?” og “Skal jeg forberede mig til den første samtale?“, er typiske spørgsmål fra nye klienter. Der er ikke nogen fast skabelon, men det foregår ved, at vi taler sammen. Du behøver ikke forberede dig til den første samtale. Hvis du eksempelvis går rundt og er ked af det ind imellem og ikke ved hvorfor, så kan vi sammen undersøge dette. Det kan også være, at du har en helt specifik problemstilling, som du gerne vil have hjælp til. F.eks. Stress, angst, sorg depressioner, eller andet som besværliggør dit liv. Som terapeut har jeg ingen forventninger til dig, eller hvordan terapien skal forløbe. Jeg har heller ikke “skjulte motiver”, som f.eks. at terapien er bedst, hvis der er stærke følelsesudbrud eller gråd.  Alle mennesker er forskellige og derfor er mødet og kontakten imellem klienten og psykoterapeuten meget vigtig, så der bliver lyttet til, og forstået det som bliver sagt.

Hvornår har man brug for en psykoterapeut? 

Jeg har lavet en liste med eksempler på problematikker, som jeg kan hjælpe dig med:

Bliver der ført journal, og hvem har adgang til disse oplysninger? 

Hvis der føres journal, er det kun mig der har adgang til det.

Som oftest tager jeg stikord under terapien.

 

Taler du med andre om mig? 

Nej, jeg har tavshedspligt. 

Hvis jeg oplever at jeg får brug for supervision i forhold til en case, vil jeg tale med en supervisor om min case uden at bruge navne. En supervisor er også omfattet af tavshedspligt. 

 

Hvad er forskellen på en psykoterapeut, en psykolog og en psykiater?

Psykoterapeuter, psykologer og psykiatere er tæt beslægtede. Alle tre faggrupper beskæftiger sig med menneskets mentale sundhed og hjælper folk med at få det bedre psykisk. 

Psykoterapeuter tager udgangspunkt i samtalen og fokuserer på at identificere og bearbejde de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der er et problem for klienten.

Psykoterapeut er ikke en beskyttet titel, men der er et kvalitetsstempel for psykoterapeuter, og det er hvis de er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening, og derfor må kalde sig psykoterapeut MPF. Jeg er  psykoterapeut MPF.

Psykoterapeuter har i deres uddannelse gennemgået egenterapi og personlig udvikling

Da psykoterapeutens vigtigste værktøj er hans eller hendes egen person, er det et krav fra de psykoterapeutiske uddannelser, at psykoterapeuten har trænet de psykologiske og psykoterapeutiske teorier og metoder i praksis og mærket dem egen krop.

Psykologer tager også udgangspunkt i samtalen, men er uddannet til at vurdere og stille en diagnose på psykiske sygdomme. Psykologen har en universitetsuddannelse i psykologi og eventuelt specialer inden for én eller flere psykologiske retninger. Vægten i psykologuddannelsen er overvejende på psykologiske teorier og metoder. En autorisation som psykolog – som bl.a. fordrer supervison – kan tidligst opnås to år efter afsluttet kandidatuddannelse.

Psykologer kan – i modsætning til psykiateren – ikke udskrive medicin til patienten. Der er intet krav i uddannelsen om, at psykologen skal have gået i egenterapi. Mange psykologer har en efteruddannelse i psykoterapi. 

Psykiatere er læger med en specialuddannelse i psykiatri. Mange er specialiserede inden for et særligt område af psykiske sygdomme, og en del psykiatere benytter også psykoterapeutiske metoder i deres samtaler med patienterne.

Modsat psykoterapeuter og psykologer kan psykiatere udskrive medicin til patienten. Derfor arbejder psykiatere ofte med personer med svære psykiske lidelser som for eksempel skizofreni, psykoser og personlighedsforstyrrelser, hvor medicinsk behandling er nødvendig.

Hvem hjælper en psykoterapeut? 

Psykoterapi handler om at hjælpe mennesker ud af livets vanskelige perioder og er en vej til at komme videre, når livet gør ondt eller synes meningsløst.

Der kan være mange forskellige grunde til at gå i psykoterapi. De fleste mennesker opsøger en psykoterapeut, fordi der er noget i deres liv, som går dem på og forringer deres livskvalitet. Det kan være, at de slås med angst, OCD (tvangstanker), depression, stress, mindreværd, generthed eller mobning. De kan også have haft en traumatisk oplevelse, befinde sig i en krise eller af andre årsager have brug for hjælp til at komme videre i livet.

Psykoterapeuter hjælper også mennesker, der ikke er i krise, men som vil lære mere om sig selv og udvikle sig enten professionelt eller personligt.

Psykoterapi foregår oftest individuelt, men mange psykoterapeuter hjælper også par og familier.

Hvad hjælper en psykoterapeut med? 

En psykoterapeut fokuserer ved hjælp af samtaler på først at identificere og derefter at ændre de dynamikker, mønstre og mekanismer, der ligger bag symptomerne. Fokus er altså på at italesætte og arbejde med de tanker, følelser, handlinger og hændelser, der gør, at man for eksempel bliver stresset, er trist eller føler angst.

Med andre ord handler psykoterapi om at støtte og hjælpe mennesker med at få indsigt i og forstå deres psykiske problemer for derefter at give dem de værktøjer, de har brug for, til at fungere bedre i hverdagen og få en højere livskvalitet.

For nogle går den proces hurtigere end for andre, og behandlingens længde afhænger altid af det enkelte menneske. For nogle er et par møder med en psykoterapeut nok, andre har behov for et længere forløb.

Kan jeg blive henvist til en psykoterapeut via den offentlige sygesikring? 

Nej, det er desværre ikke mulighed for. 

 

Jeg ønsker ikke, at nogen ved, at jeg får behandling. Kan forløbet blive anonymt?

Ja. Alle forløb kan forblive anonymt, da jeg er underlagt tavshedspligt. 

 

Kan jeg godt gå i terapi, selvom jeg har et misbrug? 

Ja, det er der mulighed for. 

 

Jeg benytter mig af psykofarmaka. Kan jeg stadig gå i psykoterapi? 

Ja. Psykofarmaka er inden hindring for at komme i terapi hos mig. 

 

Skal jeg have en sindslidelse for at gå hos en psykoterapeut? 

Nej, jeg behandler ofte folk der “bare” har ondt i livet. Det kan være problematikker der omfatter lavt selvværd, jalousi, vrede, kærestesorger, traumer etc. 

 

Hvor lang tid går der mellem hver terapisession? 

De fleste finder det passende at der går omkring 10 dage i mellem hver session, men nogle forløb kan være mere intense, og nogle forløb kan kræve mere tid og selvrefleksion i mellem forløbene. 

 

Hvad betyder en cand.pæd.psyk.? 

Kandidatuddannelsen i Pædagogisk psykologi handler om psykologiske og pædagogiske processer bag menneskets bevidsthedsliv, handlinger og forudsætninger for at lære.

 

Hvad skal jeg forberede mig på, når jeg skal til en terapisession? 

“Hvordan foregår det?” og “Skal jeg forberede mig til den første samtale?“, er typiske spørgsmål fra nye klienter. Der er ikke nogen fast skabelon, men det foregår ved, at vi taler sammen. Du behøver ikke forberede dig til den første samtale. Hvis du eksempelvis går rundt og er ked af det ind imellem og ikke ved hvorfor, så kan vi sammen undersøge dette. Det kan også være, at du har en helt specifik problemstilling, som du gerne vil have hjælp til. F.eks. Stress, angst, sorg depressioner, eller andet som besværliggør dit liv. Som terapeut har jeg ingen forventninger til dig, eller hvordan terapien skal forløbe. Jeg har heller ikke “skjulte motiver”, som f.eks. at terapien er bedst, hvis der er stærke følelsesudbrud eller gråd.  Alle mennesker er forskellige og derfor er mødet og kontakten imellem klienten og psykoterapeuten meget vigtig, så der bliver lyttet til, og forstået det som bliver sagt.

Laver du gruppeterapi/workshops? 

Der er mulighed for gruppeterapi eller workshop. Kontakt mig venligst, hvis I som gruppe er interesseret i dette.

 

Er det muligt at få terapi telefonisk eller via Skype?

Ja, der er også mulighed for terapi telefonisk. 

 

Er det muligt at få e-terapi, f.eks. terapisamtaler via internettet? 

Ja, der er mulighed for at få terapi elektronisk. 

 

Er det muligt at booke en tid udenfor normal arbejdstid? 

Ja på [email protected] eller 61271707

 

Parterapi 

 

Tilbyder du parterapi?

Ja, der er også mulighed for parterapi. 

 

Hvordan foregår det? 

Parterapi kan hjælpe jer med de vanskeligheder, der opstår i et parforhold. Tit kan parterapi tydeliggøre, hvad jeres problemer i virkeligheden drejer sig om.

Konflikter, manglende nærvær eller misforståelser i et parforhold slider på både energien og kærligheden. Hvis det menneske, der står dig nærmest, også er den person, der gør dig mest ulykkelig, kan det være svært at huske på og mærke, hvad det var, der bragte jer sammen.

Vælger I at gå i parterapi, vil I få nogle redskaber og metoder, som I både kan bruge til at løse jeres aktuelle problemer med, men som I også kan drage stor nytte af i jeres videre liv sammen.

Det, at I sammen med en tredjepart, der ikke kender jer, tager jeres vanskeligheder alvorligt, taler højt om dem og står ved dem, vil gøre, at I kommer til at se jeres samliv og relation anderledes.

I vil komme til at arbejde med jer selv – jer selv hver for sig og jer selv sammen – med jeres forskellige måde at udtrykke og mærke kærlighed på, jeres forskellige behov og følelser. Jeg ser ofte, at der i terapien kan drages paralleller til tidligere forhold og dynamikken mellem forældrene i barndommen.

Den første parsamtale vil primært have til formål, at få beskrevet og italesat problemerne og hvad parterne hver især oplever kan være årsagen dertil. Her vil det også være godt at få afklaret, hvad der fremadrettet skal arbejdes med. Hvad hver af parterne har af ønsker og forventninger til forløbet.

Det er vigtigt, at begge parter oplever en god kemi og tillid i forhold til mig.

Jeg kan godt finde på at bruge hjemmeopgaver i forløbet.

Det kan eksempelvis være kommunikationsøvelser, øvelser med henblik på at afhjælpe seksuelle problemer, metoder til at genvinde romantikken eller skriveøvelser, hvor man hver især reflekterer over sit eget “kærlighedssprog” eller egen erfaring med kærlighed i opvæksten.

Hvilke problematikker kan du hjælpe par med? 

 • Seksuelle problemer
 • Manglende/dårlig kommunikation
 • Utroskab
 • Jalousi
 • Tilbagevendende konflikter
 • Sammenbragte børn
 • Misforståelser
 • Manglende nærhed
 • Misbrug
 • Tvivl om at I skal blive sammen
 • Skilsmisse
 • Svigerforældre
 • Forskellighed
 • Opdragelse
 • Manglende oplevelser af at blive lyttet til
 • Tidspres i hverdagen
 • Mangel på nærvær

 

Hvor lang tid vil et forløb vare, når det gælder parterapi? 

Et forløb vil typisk vare op til 5-10 gange.

 

Hvad kommer der ud af det?

Hvad enten man, som nyslået par, har planer om et langtidsforhold, eller man har været sammen i noget tid og pludselig er begyndt at opleve problemer, kan parterapi være gavnligt. Uanset om det omhandler kommunikationsproblemer eller problemer med sexlivet, kan rådgivning udstyre jer med de redskaber, der skal bruges til at bearbejde dem, både før og under forholdet. Parterapi bruges til at hjælpe par med at blive bedre til at håndtere de problemer, der måtte opstå i løbet af deres forhold. Faktisk kan det også være givende, når forholdet er forbi, så begge parter kan blive bedre rustet til den følelsesmæssige rutsjetur, et brud kan medføre. 

En af de vigtigste ting at huske er, at der ikke findes en magisk formel, som kan redde alle forhold. Det kræver også fuldstændig ærlighed fra alle involverede parter. Hvis ikke terapeuten kender til de rigtige omstændigheder, er det sværere for ham eller hende at hjælpe. Ærlighed er også et godt fundament for et succesfuldt langtidsforhold. Når begge parter indvilliger i terapi, både sammen og hver for sig, øger man chancerne for at undgå et brud. Selvom nogle måske foretrækker at være i et dårligt forhold, fordi de frygter at være alene, vil parterapi kunne hjælpe til at løse konflikter, før de forårsager uoprettelig skade på parforholdet. Parterapi kan således hjælpe med at styrke parforholdet ved, at en neutral person rådgiver med konkrete værktøjer og teknikker.

Det kan parterapi hjælpe med: Fjerne tanker om et muligt brud, genskabe gnisten, bedre kommunikation, bedre sexliv, styrke indbyrdes tillid

 

Familieterapi

 

Tilbyder du familieterapi? 

Ja

 

Hvordan foregår familieterapi? 

Et familieterapeutisk forløb starter med at vi, de voksne i familien og jeg, aftaler, hvordan den første session skal foregå. Beslutningen kan afhænge af mange forskellige faktorer. Når familien føler sig klar til det, mødes vi alle i mine lokaler, hvor vi sidder sammen og taler om, hvad I hver især har af tanker, længsler, bekymringer osv.

Børnene får fra starten af altid af vide, at de ikke behøver at sige noget, men at de er meget velkomne til at byde ind med noget, hvis de får lyst til det.

Jeg tager altid udgangspunkt i forældrene – forældrenes ansvar og forældrenes relation. Jeg har desuden en stor interesse i at få indblik i familiens samspil, måden alle på kryds og tværs er sammen på og viser kærlighed på. Et af formålene med familieterapi er at hjælpe forældrene med at få indblik i samspillet, så de får lettere ved at tage lederskabet og ansvaret for familiens dynamik og trivsel. Jeg anskuer børns reaktioner som et udtryk for stemningen og trivslen i familien.

 

Hvilke problematikker kan du hjælpe familier med? 

 • Skilsmisse
 • Sammenbragte familier
 • Tab/sorg
 • Hemmeligheder
 • Misbrug
 • Uenigheder
 • At blive forældre første gang
 • At blive bedsteforældre første gang
 • Stress/træthed
 • Parforholdsproblemer
 • Opdragelsesvanskeligheder
 • Mistrivsel
 • Teenageproblemer
 • Søskendeproblemer
 • Skole/institutionsproblemer
 • ​​Manglende lederskab ​
 • ​Vrede/udadreagerende børn

Hvor lang tid vil et forløb vare, når det gælder familieterapi?

3-10 sessioner er et typisk forløb

 

Hvad kommer der ud af det?

Familieterapi er et fantastisk middel til at løse familiekonflikter. Familier danner mønstre, og hvert familiemedlem danner vaner, bevidste som ubevidste, til at håndtere diverse udfordringer. Nogle er hensigtsmæssige, andre er ikke. Det kan vi være bevidste eller ubevidste om, og selvom vi måske er bevidste om en uhensigtsmæssig vane, er det ikke altid vi ved hvordan vi skal ændre den. Selvom vi måske formår at ændre den, er det ikke altid at det løser et familieproblem, da en familie består af  flere individer og relationer og hermed mange mulige reaktioner.

Familieterapi kan hjælpe jer til at have konstruktiv kommunikation og kærlighed i hovedsædet,ved hjælp af veldokumenterede metoder. Som familieterapeut vil jeg kunne tilbyde teknikker der netop passer jer, både individuelle som fælles for familien, og jeg vil gennemarbejde dem med jer, til I håndterer dem helt selv.

Familieterapi kan bruges af familier der føler at de har brug for hjælp, hvad enten det er små eller store problemer, om problemerne er centreret på ét felt (fx på sproget) eller de er over hele linjen. Udover familier i gængs forstand – far, mor, barn –  kan familieterapi gavne forældre alene, børn alene, eller søskendeforhold. Familieterapi kan også gavne familier i bredere forstand, fx i sammensatte familier. Bredere forstand kan også forstås som hvis forholdet inkluderer en voksen fra institutionen, fx en lærer. Familieterapi kan bruges som hjælp ved nære relationer, fx venner.

 

Ungeterapi

 

Tilbyder du ungeterapi? 

Ja, det er der mulighed for.

 

Hvor gammel skal man være for at komme i ungeterapi? 

Man skal min. 12 år. 

 

Hvordan foregår ungeterapi? 

Alle får ar på sjælen i løbet af barndommen og ungdommen, men de fleste finder alligevel ud af at skabe et godt og stabilt liv for sig selv.

Hvornår er problemerne så store, at den unge kan have brug for at opsøge en terapeut? Et spørgsmål som det er svært at give et generelt svar på, da det altid vil være dit barns oplevelse af problemet, der afgør, hvor alvorligt det er. Følgende refleksioner kan i overvejelsen om, om dit barn har brug for terapi: Hvor lang tid du har været bekymret for dit barn? Hvor godt er dit barn til selv at håndtere udfordringer? Er du usikker på, om du kan hjælpe dit barn tilstrækkeligt? Har dit barn har givet udtryk for, at det har brug for at tale med nogle udenfor dets omgangskreds? Hvordan er den unges trivsel generelt – venner, humør, familierelationer, fritidsaktiviteter, indelukkethed osv.

Hvis du er ung, kan du reflektere over: Hvor længe du har oplevet at være trist/ensom/vred eller lignende? Om du oplever, at din “mistrivsel” påvirker din uddannelse, fritidsaktiviteter, relationer osv.? Om du har brug for at tale med en, der ikke kender dig privat?

Den indledende samtale i et “unge-terapiforløb” kan både foregå med og uden forældrene, alt efter hvad den unge selv ønsker.

Varigheden og hyppigheden af sessionerne aftales individuelt, ligesom eventuel inddragelse af forældrene vurderes individuelt. Hvis det skønnes relevant, vil den unges forældre med mellemrum blive inviteret med til en samtale, hvor de informeres om den unges udvikling i terapien, og hvor de selv kan fortælle om deres oplevelse af, hvordan det går i hjemmet, skolen etc.

Jeg tager unge fra 12-20 år i individuel terapi. Yngre børn tager jeg imod i familieterapi, hvor de deltager sammen med forældrene.

Arbejde med unge, der oplever livet problematisk og vanskeligt, er et af de områder, jeg har størst erfaring med.

I starten af min karriere fordybede jeg mig i arbejdet med selvskadende, introverte og indelukkede unge, senere hen har jeg beskæftiget mig med unge med høj aggression, udadvendt adfærd, dårlig impulsstyring, banderelationer etc.

 

Hvilke problematikker kan du hjælpe unge med?

 • Selvdestruktivitet
 • Indelukkethed
 • Misbrug
 • Selvskadende adfærd
 • Problemer med voldelig adfærd
 • Identitetsdannelse
 • Problemer med seksualitet
 • Problemer med venner
 • Problemer med netværk
 • Skoleudfordringer
 • Lavt selvværd
 • Kriminalitet
 • Ensomhed
 • Stress
 • Vrede
 • Angst
 • PTSD
 • Familieproblemer
 • Kærestesorger

Hvor lang tid vil et forløb vare, når det gælder ungeterapi? 

5-10 sessioner er et typisk forløb

 

Jeg har ikke helt fået svar på mit spørgsmål. Kan jeg kontakte dig for en uforpligtende samtale? 

Ja [email protected] eller 61271707